Coşul e gol.
  Cart 0

  Creează cont

  ..

  Dacă daţi clic pe Creaţi Cont sunteţi de acord cu Termenii şi Condiţiile acestui site.

  Termeni și Condiții

  Ultima Actualizare: 10 Iulie 2017

   

  CEEA CE URMEAZĂ ESTE O ÎNȚELEGERE ("ÎNȚELEGEREA") CU IMPLICAȚII LEGALE ÎNTRE  LUCKY ENTERPRISES B. V.  ("COMPANIA") ŞI TINE.. VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI SĂ VĂ ASIGURAȚI CĂ ÎNȚELEGEȚI CONȚINUTUL ACESTEI ÎNȚELEGERI ÎNAINTE DE UTILIZAREA SITEULUI ȘI A SERVICIIILOR. DACĂ AVEȚI DUBII DESPRE DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN URMA ACCEPTĂRII ÎNȚELEGERII, VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI UN AVOCAT.

  DACĂ DAȚI CLICK PE “CONFIRMARE” SAU PE “SUNT DE ACORD” (DACĂ ESTE CAZUL) ȘI/SAU PRIN UTILIZAREA ACESTUI SITE ȘI/SAU A SERVICIILOR SALE, ACCEPTAȚI FAPTUL CĂ AȚI CITIT ȘI SUNTEȚI DE ACORD FĂRĂ DUBII CU TERMENII ÎNȚELEGERII ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ FIȚI CONTACTAȚI PE CALE ELECTRONICĂ PENTRU A FI INCLUȘI ÎN CONTRACTE ȘI RENUNȚAȚI LA ORICE DREPT SAU CERINȚE ALE LEGILOR APLICABILE ÎN ORICE JURISDICȚIE CARE NECESITĂ O SEMNĂTURĂ ORIGINALĂ (NON-ELECTRONICĂ)

  TERMENII ȘI CONDIȚIILE SUNT PUBLICATE PE SITE ȘI POT FI SCHIMBATE ORICÂND. NOUA VERSIUNE A ACESTOR TERMENI ȘI CONDIȚII VA FI APLICABILĂ IMEDIAT LA PRIMA VIZITARE A SITEULUI ȘI LOGARE. SUNTEȚI DE ACORD CA MĂCAR O DATĂ PE LUNĂ SĂ VERIFICAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE SITEULUI.

  DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ORICARE DINTRE TERMENII ACESTEI ÎNȚELEGERI, NU CONTINUAȚI SĂ MAI FOLOSIȚI ACEST SITE ȘI/SAU SERVICIILE SALE.

  1. Definiții:

  1.1. În cadrul acestei înțelegeri, următoarele cuvinte și fraze (doar dacă contextual specifică altceva) au înțelesul de mai jos:

  1.1.1. “Înțelegere” înseamnă înțelegerea dintre Dumneavoastră și Companie (fiind cunoscut în mod alternativ sub denumirea de “Termeni” și/ sau “Termeni și Condiții” sau ceva asemănător);

  1.1.2. “Pariu” înseamnă un pariu plasat de Dumneavoastră pe rezultatul oricărei dintre loteriile pentru care Noi acceptăm pariuri de la Utilizatori;

  1.1.3. “Caixa Econômica Federal” sau “Caixa” înseamnă organizația care organizează loteria oficială braziliană Mega-Sena (cunoscută aici ca și Mega Sena) printre altele;

  1.1.4. “Camelot Group” sau “CG” înseamnă organizația care organizează loteria oficială a Marii Britanii “Lotto” (cunoscută aici ca și “UK National Lottery”) printre altele.

  1.1.5. “Card”: se referă la toate tipurile de card cu funcții de “plată”, “taxare”, “debit”, “credit”, “virtual” și/sau similar.

  1.1.6. “Company’s Group” se referă la Compania, orice companie de tip holding ce aparține Companiei din când în când și toate filialele directe sau indirecte ale companiilor de tip holding din când în când;

  1.1.7. “Socotință” înseamnă banii de plătit către Companie în legătură cu Serviciile furnizate și cumpărarea de Variante de Joc (incluzând, dar nu limitat, la prețul Variantei de Joc);

  1.1.8. “Deutscher Lotto-und Totoblock” sau “DLTB” se referă la organizația loteriilor nemțești care organizează sau co-organizează loteria 6aus49 din Germania și loteria EuroJackpot;

  1.1.9. “Française des Jeux” sau “FDJ” se referă la organizația loteriilor franțuzești care organizează loteria franceză (aici cu denumirea de Loto Franța) printre altele;

  1.1.10. “Persoană Exclusă” înseamnă orice persoană: (a) ce locuiește în: (i) SUA, Franța, Olanda, Curacao, Ungaria sau în orice altă jurisdicție în cadrul căreia nu i se permite să participe la jocuri online de tipul celor oferite de Noi; și (ii) orice altă jurisdicție adițională din cadrul căreia Noi nu acceptăm clienți sau Utilizatori din când în când; (b) care este pe Lista de Sancțiuni sau căreia nu i se permite să participe la jocuri online la distanță sub incinta oricăror legi de sancțiune economice, reguli, embargouri sau măsuri restrictive impuse, administrate, puse în aplicare sau adoptate de către orice Autoritate de Sancționare (în fiecare caz, ori în mod personal, ori în urma jurisdicției locale); și/sau (c) nu mai în vârstă de 18 ani (dacă mai în vârstă) sau la orice vârstă la care este legal pentru a participa la jocuri de noroc conform cu jurisdicția locală; și/sau (d) un director sau angajat al Companiei sau a Asiguratorului sau a oricărui membru al Grupului Companiei sau a Grupului Asiguratorului sau al unei rude apropiate sau a unei persoane care locuiește în aceeași casă (înrudită sau nu) precum și orice director sau angajat al Companiei sau Asiguratorului sau un membru al Grupului Companiei și al Grupului Asiguratorului;

  1.1.11. “Forță Majoră”: se referă la orice incident sau condiție ce nu ține de o persoană care duce la o întârziere sau o problemă în performanța obligației contractuale a părții afectate și care va genera o problemă totală sau parțială în sistemul computerizat central al Companiei precum și întârzieri, pierderi, erori sau omiteri rezultate în urma oricărei telecomunicații sau a oricărui sistem de procesare date, orice pierdere sau cazuri fortuite, restricții guvernamentale (incluzând negarea sau anularea oricărei licențe necesare făcute nu din vina părții afectate) războaie, ostilități, revolte, războaie civile, răscoale, acte de terorism, foc, explozii, inundații, furt, daune intenționate, greve, închideri, și/sau orice altă cauză ce nu ține de controlul părții a cărei performanță este afectată;

  1.1.12. “Varianta de Joc” se referă la o variantă cumpărată pentru un joc la loto de către Companie în numele Utilizatorului sau un Pariu plasat de un Utilizator; doar dacă este un alt context, acești termeni sunt aplicabili atât la cumpărarea de variante la loto sau la plasarea de Pariuri;

  1.1.13. “Proprietate Intelectuală” înseamnă toate mărcile înregistrate, mărcile de servicii sau numele de comerț precum și imagini, grafică, text, concepte sau metodologii găsite pe Site, pe Contul de Jucător și materialul inclus aici sunt proprietatea exclusivă a Companiei. Utilizatorul nu are dreptul de a exploata sau folosi orice Proprietate Intelectuală cu un scop nepermis de lege;

  1.1.14. “Pariu Câștigător Asigurat” înseamnă un Pariu Câștigător care este garantat de un Asigurator;

  1.1.15. “Asigurator” înseamnă o companie de management de risc și/sau asigurator care administrează sau garantează ori singură ori prin re-asigurare sau prin sindicat oricare dintre posibilele Câștiguri în urma jocurilor sau Pariurilor plasate de Dumneavoastră și acceptate de Noi prin intermediul site-urilor Companiei;

  1.1.16. “Grupul de Asigurări” se referă la Asigurator, la orice companie de tip holding a Asiguratorului din când în când, și toate filialele directe sau indirecte ale unei asemenea companii de tip holding din când în când;

  1.1.17. “Loterías y Apuestas del Estado” sau “LAE” se referă la organizația spaniolă de loterii care organizează și co-organizează loteriile Sorteo Extraordinario de Navidad, Euromillones, Bonoloto, La Primitiva și El Gordo de la Primitiva;

  1.1.18. “Extragerile Loteriilor” se referă la fiecare extragere oficială a loteriilor la care oferim Pariuri;

  1.1.19. “Marele premiu Mega Millions” se referă la suma agregată plătibilă de către Consorțiul Mega Millions sau MUSL sau oricare (co-)organizator pentru biletele câștigătoare din Categoria de Premii A în dolari americani și în concordanță cu extragerea relevantă a loteriei americane “Mega Millions”, plătibilă în 30 de tranșe anuale ce cresc conform cu regulile oficiale (de exemplu cu 5% p.a.), sau, atunci când  nu sunt anunțate bilete câștigătoare, suma care ar fi fost plătibilă de Consorțiul Mega Millions, MUSL sau un (co-)organizator pe parcursul a peste 30 de tranșe anuale ce cresc (în cazul opțiunii anuale) dacă ar exista un bilet câștigător în Categoria de Premii A al extragerii respective;

  1.1.20. “MUSL” înseamnă Asociația Multi-Statală a Loteriei, care organizează extragerile loteriilor “Powerball” și “Mega Millions”;

  1.1.21. “New South Wales Lotteries” sau “NSWL” se referă la organizația loteriilor australiene care organizează și co-organizează Oz Lotto și Powerball (aici cu numele de Oz Powerball);

  1.1.22. “Operator” în cadrul fiecărui joc la loto sau extragere, partea terță oficială organizatoare a loteriei care organizează și administrează acel joc la loterie sau extragere; 

  1.1.23. “Marele premiu-Powerball” înseamnă suma agregată plătibilă de MUSL sau de orice (co-) organizator conform cu Biletele Câștigătoare din Categoria A în dolari americani și conform cu extragerea relevantă a loteriei americane “Powerball”, plătibilă în 30 de tranșe anuale ce cresc conform cu regulile oficiale (de exemplu cu 4% p.a.), sau, acolo unde nu sunt anunțate Bilete Câștigătoare, suma care ar fi fost plătită de MUSL sau orice (co-)organizator în 30 de tranșe anuale ce cresc (în cazul opțiunii “anuale”) dacă ar fi existat un Bilet Câștigător în Categoria A în cadrul extragerii relevante.

  1.1.24. “Premiu” / “Bani Premiu”/ “Câștiguri” se referă la o sumă, un bonus sau o răsplată care poate fi câștigată de Utilizator (și include, cu scopul câștigurilor generate de un Pariu și asigurate, un Pariu Câștigător Asigurat); 

  1.1.25. “Categoria de Premiere” înseamnă categoriile de Clase (care pot fi ori Categoria A, Categoria B sau Categoria C) asigurate de Pariuri plasate în concordanță cu Înțelegerea aceasta;

  1.1.26. “Categoria de Premiere A” se referă la cel mai mare categorie de “premiere” legată de Extragerea Loteriei ce se aplică, așa cum este descrisă aici;

  1.1.27. “ Categoria de Premiere B” înseamnă acele Clase legate de Extragerea Loteriei ce se aplică, așa cum este descrisă aici;

  1.1.28. “ Categoria de Premiere C” înseamnă acele Clase legate de Extragerea Loteriei ce se aplică, așa cum este descrisă aici;

  1.1.29. “Autoritatea de Sancțiuni” se referă la tot sau oricare dintre: (a) guvernul Americii (b) Națiunile Unite; (c) Uniunea Europeană; (d) Marea Britanie; și/sau (e) instituțiile și agențiile guvernamentale respective incluzând, fără limitare, Biroul de Control al Bunurilor Străine al Departamentului de Trezorerie al Americii (“OFAC”), Departamentul de Stat al Americii, Departamentul de Comerț, Departamentul de Trezorerie al Americii, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite și Trezoreria Majestății Sale (“HMT”);

  1.1.30. “Lista cu Sancțiuni” se referă la lista cu Persoane cu Statut Special sau Persoane Blocare administrată de OFAC, lista consolidată a sancțiunilor financiare și lista sancțiunilor de investiții create de Autoritățile de Sancționare, acestea putând fi schimbate sau suplimentate din când în când;

  1.1.31. “Servicii” se referă la biletul de brokeraj și ofertele de pariere și orice alte oferte similare furnizate de către Companie Utilizatorului prin intermediul Siteului;

  1.1.32. “Sisal” se referă la organizatorul italian de pariere și jocuri precum SuperEnaLotto (jocul național italian la loto) din Italia;

  1.1.33. “Loteria de Bază” se referă la loteria aplicabilă pentru care am aranjat asigurare de la un Asigurator cu privire la Pariurile Câștigătoare Asigurate; 

  1.1.34. “Marele Premiu de Bază” se referă la suma agregată plătibilă de către Operatorul Loteriei de Bază cu pricina în cadrul Biletelor Câștigătoare din Categoria A de premiere de la extragerea respectivă, precum a fost anunțat de către Operatorul de Bază al Loteriei (sau, unde nu se anunță un Bilet Câștigător la Loto de Bază, suma care ar fi fost plătibilă de către Operatorul Loteriei de Bază în cadrul Categoriei A de Premiere a extragerii cu pricina, așa cum a fost determinat de asigurator); 

  1.1.35. “Operator la Loterie de Bază” se referă la operatorul al Loteriei de Bază aplicabile;

  1.1.36. “Biletul Câștigător la Loto de Bază” se referă la biletul câștigător din cadrul Loteriei de Bază aplicabile;

  1.1.37. “Utilizator” se referă la orice persoană care are un Cont de Utilizator Valid;

  1.1.38. “Cont de Utilizator” se referă la un cont personal deschis prin intermediul siteului de către o persoană numai cu scopul utilizării Serviciilor; 

  1.1.39. “Noi/A Nostru” se referă la Companie și la orice filiale, afiliați, directori, angajați, reprezentanți, agenții sau contractori, sau orice altă persoană care acționează în numele Companiei (și, numai dacă se folosește alt context, folosirea a noi/a nostru va însemna același lucru); 

  1.1.40. “Site” se referă la orice site deținut, operat și găzduit de către Companie (incluzând, dar nu limitat la, www.lotto247.com), și orice software și conținut care este folosit pentru accesarea acestui site; și

  1.1.41. “Dumneavoastră/Al/A Dumneavoastră” se referă la Utilizator (și numai dacă se folosește alt context, folosirea a dumneavoastră/Al/A dumneavoastră va însemna același lucru).

   

  1.2. Prin deschiderea unui Cont de Utilizator, folosirea și refolosirea unui asemenea Cont de Client, participarea și folosirea Serviciilor sau acceptare oricărui Premiu, Utilizatorul reprezintă, garantează și certifică următoarele:

   

  2. Utilizarea Serviciilor Noastre:

  2.1. Prin acestea, dumneavoastră garantați că:

  2.1.1. Sunteți o persoană în vârstă de minim 18 ani (sau de vârstă legală în jurisdicția dumneavoastră așa cum este necesar pentru utilizarea Serviciilor) și este legal să folosiți acest Site în conformitate cu legile ce vi se aplică.

  2.1.2  Nu încălcați orice lege aplicabilă în urma utilizării Serviciilor. Dacă locuiți sau sunteți prezent într-o jurisdicție în care nu sunt permise Serviciile, nu veți utiliza Serviciile.

  2.1.3 Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că vă conformați cu oricare și toate legile aplicabile dumneavoastră înainte de a vă înregistra și participa la orice activitate oferită de Site. 

  2.1.4 Nu veți permite oricărei alte persoane sau terțe părți să utilizeze sau să reutilizeze contul dumneavoastră, să accepte orice premiu sau să participe la Servicii.

  2.1.5  Nu veți crea conturi multiple. Conturile multiple cu același nume, adresă sau adresă de IP vor fi considerate ca unul. Dacă se va determina că s-au creat conturi multiple, Compania își rezervă dreptul de a confisca orice Câștiguri credite pe perioada Contului(urilor) de Utilizator înregistrat(e).

  2.1.6 Nu sunteți o Persoană Exclusă.

  2.1.7 Numai dumneavoastră sunteți responsabil pentru securitatea PIN-ului și parolei dumneavoastră. Dacă divulgați parola dumneavoastră altei persoane, trebuie să contactați imediat Compania pentru schimbarea parolei. 

  2.2 Utilizatorii sunt responsabili pentru orice uz neautorizat al Conturilor proprii de Utilizator. Dacă o parte terță cumpără o Variantă, aceasta este validă, chit că partea terță a fost aprobată de Utilizator sau nu. Varianta respectivă nu va fi anulată din acest motiv. Dacă un Utilizator suspectează faptul că o parte terță are parola și numele său de utilizator, Utilizatorul poate cere Companiei în orice moment schimbarea datelor de logare. Pentru a nu exista nici un dubiu, se va clarifica dacă o persoană poate utiliza sau nu Serviciile – precum și oricare altă persoană care substituite persoana cu pricina – nu are dreptul la Câștiguri, iar Compania își rezervă dreptul de a închide Contul de Jucător și să înghețe câștigurile din Contul de Jucător.

  2.3 Avem și ne rezervăm dreptul de a suspenda și termina Contul dumneavoastră de Jucător în orice moment. Toate deciziile legate de deschiderea, administrarea și închiderea Conturilor de Jucător, precum și cu privire la folosirea Serviciilor din Contul de Utilizator sunt luate de către noi și sunt finale. 

   

  3. Deschiderea unui Cont de Utilizator:

   

  3.1 Pentru utilizarea Serviciilor trebuie, mai întâi, să deschideți un Cont de Utilizator cu Compania.

  3.2 Dacă alegeți să vă deschideți un Cont de Utilizator, va trebui să ne furnizați numele complet, adresa, data nașterii, adresa de email și numărul de telefon. Dacă identitatea dumneavoastră nu poate fi validată, va trebui să ne furnizați informații adiționale sau documente, condiție pentru deschiderea unui Cont de Utilizator. De asemenea, va trebui să răspundeți la una sau mai multe întrebări de securitate, iar după aceea veți primi un email de confirmare. Este posibil să vi se ceară să vă și actualizați informațiile sau să furnizați date noi, parte a eforturilor noastre constante de a preveni activitățile frauduloase. 

  3.3 Avem și ne rezervăm dreptul de a folosi o parte terță de verificare a informațiilor contului și identității dumneavoastră, iar dumneavoastră confirmați și sunteți de acord că ați furnizat informațiile de pe actul propriu de identitate. Dacă ați furnizat informații false și dacă nu doriți să ne furnizați documente ce confirmă informația depusă, neputând să vă confirmați identitatea, Contul de Jucător poate fi suspendat, iar orice activitate făcută pe cont va fi considerată invalidă, incluzând Câștigurile acumulate.

  3.4 Pentru a folosi Serviciile și pentru a cumpăra o Variantă va trebui să furnizați Companiei detaliile de plată sau/și transferul de fonduri în Contul de Jucător (“Credite de Joc”) prin oricare dintre metodele specificate de Companie. Dacă transferați fonduri în Contul de Utilizator, aceste fonduri vor fi depuse în Contul de Utilizator la primirea fondurilor de către Companie. Se vor aplica limite minime și maxime de depunere conform cu fondurile transferate în și din Contul de Utilizator, în funcție de istoricul cu Compania, metoda de depunere și alți factori determinați numai de Companie. Compania va debita Contul de Utilizator și/sau metodele dumneavoastră de plată oricând din momentul în care faceți cererea de plată și momentul în care Compania face plata unei Variante în numele dumneavoastră.

  3.5 Cererea dumneavoastră de a cumpăra orice Variantă în numele propriu sau de a plasa un Pariu se bazează pe soldul din Contul de Utilizator sau pe metoda pe plată ce permite cumpărarea unei Variante sau plasarea unui Pariu.

  vi.    Dacă nu aveți destule Credite de Joc în cont, metoda de plată va fi procesată la finalizarea comenzii. Dacă plata eșuează și tranzacția nu este procesată, veți fi sfătuiți corespunzător. Dacă aveți Contul de Utilizator pe minus, sunteți de acord că acesta reprezintă o datorie incontestabilă ce trebuie plătită imediat nouă.

  3.6 Compania poate, în orice moment, să ia din orice balanțe pozitive din Contul de Utilizator banii datorați de dumneavoastră Companiei.

  viii.    Compania își rezervă dreptul de limita sau refuza orice activitate și/sau cerere făcută de dumneavoastră prin intermediul Contului de Utilizator.

  3.7 Vă recomandăm, ca și deținător de card, să printați orice date electronice, reguli de joc, reguli de anulare și metodele de plată pentru a le avea la îndemână și pentru a evita și/sau adresa orice erori administrative și/sau neînțelegeri ce pot apărea în relația contractuală cu noi.

  3.8 Înțelegeți că veți primi comunicări pe cale electronică din partea Companiei, postate pe Site și/sau trimise către dumneavoastră pe email. Toate aceste comunicări vor fi considerate “în scris” și vor fi văzute ca și primate în termen de 24 de ore din momentul în care notificarea a fost postată pe Site sau trimisă dumneavoastră pe email.

  3.9 Voucherele vor expira in termen de 14 zile. Daca aceste vouchere nu au fost folosite in termen de 14 zile vor fi eliminate din cont si vor fi considerate nul, fara un aviz in prealabil.

  4.   Cont Inactiv:

   

  4.1 Un “cont inactiv” este un Cont de Utilizator fără activitate de logare și/sau delogare, incluzând zero variante cumpărate timp de 6 (șase) luni consecutive. 

  4.2 Dacă Contul dumneavoastră de Utilizator este inactiv de 6 (șase) luni, lotto247 își rezervă dreptul de elimina 50% (cincizeci la sută) din balanța creditelor de joc, ceea ce poate include și soldul contului în acel moment, 50% fiind reținut de Companie.

  4.3 Dacă vă logați în Contul de Utilizator pe perioada menționată mai sus de 6 (șase) luni, lotto247 va considera Contul de Utilizator ca “reactivat”, dar nu va fi obligat să returneze banii deja reținuți din contul inactiv din acel moment.

  4.4 Dacă Contul dumneavoastră de Utilizator rămâne inactiv pentru încă 6 (șase) luni, Contul dumneavoastră de Utilizator va fi considerat “cont inactiv”, iar în acest caz, lotto247 își rezervă dreptul de a taxa contul cu taxă de administrare echivalentă cu 10% din balanța creditelor de joc prezente în cont, ce poate include și alt sold din Contul dumneavoastră de Jucător în acel moment, pentru administrarea contului inactiv și poate reține astfel de taxe din fondurile contului inactiv. Taxele maxime ce pot surveni vor reduce soldul contului inactiv, fiind considerate taxe de administrare.

  4.5 Taxa de administrare a contului este reținută pentru că clienții cu conturi permanent inactive necesită eforturi mari organizaționale. Lotto247 are dreptul de a taxa o asemenea sumă din când în când. 

  4.6 Taxa de administrare va fi dedusă timp de 5 (cinci) luni din momentul în care contul devine inactiv. După aceea, deducerile pentru administrare vor înceta, iar soldul contului va fi reținut din contul inactiv după ce un email de notificare va fi trimis la adresa de email cu care a fost creat contul.

  lotto247 va remite soldul contului dumneavoastră inactiv către dumneavoastră după ce ne veți furniza detaliile respective de plată. Balanța contului inactiv va fi reținută totuși de Companie dacă nu am reușit să dăm de dumneavoastră și/sau nu v-am localizat cu succes.

  4.7 În cazul în care Contul dumneavoastră de Utilizator devine inactiv și fără derogarea de la dreptul lotto247 de a renunța la el și la toate fondurile din Contul de Utilizator, puteți contacta lotto247 și face o cerere de reactivare a Contului dumneavoastră de Utilizator și/sau restituirea soldului din Contul dumneavoastră de Utilizator. Pentru evitarea dubiilor, lotto247 nu este obligat să accepte cererea dumneavoastră, iar cererea va fi evaluată în concordanță cu circumstanțele acestei Înțelegeri.

  4.8 Puteți să vă ‘reactivați’ Contul dumneavoastră de Utilizator prin: (i) efectuarea cu succes a unei depuneri; (ii) plasarea unui Pariu; sau (iii) prin jocul/participarea la oricare joc oferit de lotto247.

   

  5.    Închiderea Contului dumneavoastră de Utilizator:

   

  5.1 Puteți să vă închideți Contul de Utilizator prin contactarea Departamentului de Relații cu Clienții al Companiei prin folosirea detaliilor de contact furnizate în secțiunea “Contact” al Siteului, ori la telefon sau pe email. Orice fonduri din Contul de Utilizator vor fi transmise Utilizatorului.

  5.2 Dacă un Cont de Utilizator existent va fi închis, orice premii și variante jucate vă vor fi acordate.

  5.3 Un Utilizator care dorește să își recupereze fondurile ținute într-un cont închis, blocat sau exclus trebuie să contacteze Departamentul de Relații cu Clienții.

  5.4 În cazul închiderii Contului de Utilizator din pricina unei dependențe de jocuri de noroc sau fraudă, o persoană nu trebuie să deschidă un Cont nou de Utilizator. Compania nu va fi răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte dacă persoana va reuși să își deschidă un nou Cont de Utilizator. Compania își rezervă dreptul de a închide un Cont de Utilizator deschis în astfel de condiții.  

   

  6. Participarea la un Joc la Loto:

   

  6.1 Compania va cumpăra Variante la cererea dumneavoastră; alternativ, Compania va accepta un Pariu dacă vă conformați termenilor acestei Înțelegeri.

  6.2 Taxele vor fi percepute în concordanță cu taxele precizare și menționate pe pagina de Acasă, pagina de Joc și pe pagina de Plată.

  6.3 Metoda de plată va fi procesată ori imediat după confirmarea comenzii sau atunci când alegeți să cumpărați Credite de Joc pentru uz pe Site. Ne rezervă dreptul de a mări preșul biletelor fără preaviz.

  6.4 Pentru securitatea tranzacțiilor, noi folosim criptare de tip SSL. SSL (Secure Sockets Layer) este standardul de tehnologie de securitate ce stabilește o legătură criptată între serverul de web și browser. Acest link se asigură că datele ce se transmit între serverul de web și browsere rămân private și complete.

  6.5 Varianta este cumpărată la cererea dumneavoastră și/sau Pariul este plasat de Dumneavoastră conform cu regulile ce guvernează tranzacțiile online și prevenirea fraudelor. În cazul unor activități fraudulente de partea Utilizatorului, rezultatul care a afectat Varianta sau Pariul, Varianta cumpărată în numele dumneavoastră sau Pariul efectuat în numele dumneavoastră va deveni proprietatea absolută a Companiei. Orice fonduri depuse în Contul de Utilizator sunt considerate plată pentru Variante viitoare și NU pot fi retrase. În plus, fondurile adăugate în contul Utilizatorului ca urmare a unei promoții marca Lucky Enterprises (incluzând, dar nefiind limitate la depuneri duble, câștiguri ad-hoc sau recompense de loialitate), NU pot fi retrase de Utilizator.

  6.6 Ține de responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că oferiți instrucțiuni corecte Companiei pentru cumpărarea de Variante sau conform cu plasarea unui Pariu. Compania nu va fi responsabilă pentru erori ce pot apărea în urma unor instrucțiuni incorecte.

  6.7 După ce o Variantă sau un Pariu a fost acceptat de serverul nostru, nu va mai putea fi anulată. Variantele cumpărate prin Site și Pariurile plasate de Dumneavoastră vor fi valide după ce veți primi confirmarea în Contul de Utilizator. 

  6.8 Compania nu va fi responsabilă pentru tranzacții pierdute sau întârziate datorate de probleme cu sistemele computerizate folosite de Operatori sau de Operatorul de Bază al Loteriei sau pentru orice alte probleme de comunicare și/sau erori și/sau întârzieri ce pot surveni în tranzacția afacerilor Companiei.

  6.9 Sunteți de acord că un software a unui computer nu este complet lipsit de erori. Dacă observați o asemenea eroare, sunteți de acord că nu veți profita de acest lucru. În plus, la observarea acestui lucru veți contacta imediat Compania în scris. Indiferent dacă sunteți conștienți de asemenea erori sau nu, Compania nu va fi responsabilă cu plată în cazul unor erori cauzate de software sau administrative, probleme tehnice sau Forță Majoră. 

  6.10 Compania nu va fi responsabilă în ceea ce privește notificările târzii cu privire la variantele pentru o extragere anume. Ține de responsabilitatea fiecărei persoane să se asigure că comenzile lor sunt efectuate la timp la o anumită extragere și că sunt conștienți de termenul limită de cumpărare a biletelor. Dacă persoana cu pricina nu primește o confirmare a comenzii pe email (dintr-un motiv sau altul), atunci trebuie să caute (înainte de termenul limită de cumpărare a biletelor) în istoricul tranzacțiilor proprii online confirmarea comenzii. Compania nu va fi responsabilă dacă varianta dumneavoastră a fost primită prea târziu la o extragere (“variantă întârziată”) și aceasta ar fi conținut o combinație câștigătoare.

  7.    Câștiguri & Premii în Bani:

   

  7.1 Plăți-

  7.1.1 Plata Câștigurilor / Câștiguri în Bani va fi făcută cât de curând posibil, deși ar mai putea avea loc întârzieri din pricina verificărilor de securitate întreprinse de către Companie și atunci când Compania deține astfel de plăți în concordanță cu această Înțelegere. 

  7.1.2 Compania va avea rolul de manager de grup în cazul colectării Premiilor în Bani. Acești bani vă vor fi plătiți minus dobânda pe care ați acumulat-o, în 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea premiilor în bani de la operatorii loteriei sau a tombolei, sau de la compania de risc relevantă. 

  7.1.3 În caz că nu se va specifica altfel cu privire la premiile asigurate, toate Câștigurile extrase vor fi plătite direct în contul bancar al abonatului, în lire sterline, dolari americani sau euro, după alegerea opțiunii de Retragere Câștiguri și după furnizarea tuturor detaliilor relevante. În anumite cazuri, se pot organiza anumite înțelegeri. Suma minimă de retragere este de €10.00. Nu se vor aplica taxe la retragerea câștigurilor de minim această sumă. 

   

  7.2 Câștiguri / Premii în Bani ce țin de Categoria A de premiere (Marele Premiu) și Categoria B de premiere (premii din Categoria a Doua de Premiere) -

  7.2.1 Compania își rezervă dreptul de a plăti aceste Câștiguri / Premii în Bani anual pe o perioadă rezonabilă de timp. 

  7.2.2 Câștigătorii biletelor asigurate marca lotto247 din Categoria A Premiere (Marele Premiu), vor trebui, dacă este cazul, să împartă Marele Premiu în mod proporțional cu Câștigători ai Loteriilor Naționale. 

  7.2.3 Câștigătorii biletelor asigurate din Categoria B de premiere (premii din Categoria a Doua de Premiere) vor primi sume echivalente cu premiile de pe Pagina cu Rezultate la loto.

  7.3 Decizia Finală -

  7.3.1 În cazul unei discrepanțe între rezultatele ce apar pe software-ul dumneavoastră și cele de pe serverul Companiei, rezultatele publicate de către loteriile oficiale vor avea întâietate.

  7.3.2 Compania aplică același principiu în plata tuturor premiilor indiferent de categoria de premii, se aplică taxa în cazul loteriilor cu taxă de la sursă, ca și cum ați fi jucat direct cu loteria oficială

  8.    Expediere, Modificări, Rambursări & Anulări:

   

  8.1 Expediere-

  8.1.1 Variantele cumpărare la cererea dumneavoastră sunt alese de dumneavoastră pe pagina de JOC de pe Siteul nostru; sau pot începe de la o dată în viitor specificată de dumneavoastră pe pagina de JOC. Noi nu putem procesa variante pentru extragere după termenul limită de cumpărare a acestora specificat pe pagina de JOC. Siteul trece automat la următoarea extragere la termenul limită menționat mai sus. Expedierea emailului cu “confirmarea variantei” vă va fi trimisă imediat la adresa de email pe care ne-ați furnizat-o, iar Compania nu va fi responsabilă pentru lipsa de performanță a furnizorilor de internet sau alte problem tehnice și/sau erori și/sau întârzieri.

  8.2 Anularea comenzii în cazul în care vă răzgândiți -

  8.2.1 Vom evalua posibilitatea de a vă anula variantele și a substitui comanda dumneavoastră cu credite de joc sau vouchere în urma condițiilor de mai jos:

  a. Comanda dumneavoastră este legitimă (nu e frauduloasă) și

  b. Variantele cu pricina nu au fost încă cumpărate (plata nu a fost încă procesată).

  8.2.2 Pe baza evaluării condițiilor de mai sus, vă vom anula variantele, dacă suntem notificați din timp. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că variantele sunt trimise pentru procesare în timpul zilei și odată ce o variantă a fost procesată, nu o putem anula. Pentru a aplica pentru anularea unei comenzi, vă rugăm să trimiteți un e-mail la [email protected]

  8.3 Rambursare

  8.3.1 Compania va permite și procesa un Rambursare cu următoarele condiții -

  a. Contul v-a fost creditat cu altă valoare din greșeală și puteți dovedi acest lucru:-

  b. O cerere de rambursare a fost făcută la [email protected] la 30 de zile de la data în care suma a fost creditată în mod eronat. 

  8.3.2 După ce Compania a primit cererea de rambursare, aceasta va fi analizată și veți fi notificat de aprobarea sau refuzarea acesteia la 72 de ore de la primirea cererii de rambursare. Decizia va fi finală și obligatorie. 

  8.4 Modificări -

  8.4.1 Compania nu poate modifica variantele cumpărate. Compania doar poate anula sau substitui valoarea variantelor dumneavoastră cu credite de joc sau vouchere (Așa cum este menționat mai sus).

   

  9. Dispoziții Adiționale Speciale Legate de Premiile Asigurate

  9.2.1 Compania are și își rezervă dreptul de a utiliza serviciile Asiguratorilor. Așadar, Compania va fi supusă anumitor termeni ai contractului cu Asiguratorii  care impun obligații precum semnarea unor documente de către câștigători în anumite perioade definite ca și condiție de plată a oricărui Pariu Asigurat Câștigător. Ori Compania ori Asiguratorul vă va informa de aceste decizii și perioadele de timp relevante după ce ați fost informat că ați câștigat un Pariu Asigurat Câștigător. Aceste perioade de timp nu vor fi mai lungi de 30 de zile din momentul în care ați fost notificat că ați câștigat un Pariu Asigurat Câștigător.

   

  9.2.2 Prin aceasta sunteți de acord în mod irevocabil că: 

   

  9.2.3 Compania poate furniza Asiguratorilor informațiile dumneavoastră personale și că Asiguratorii sau agenții lor vă pot contacta pentru a facilita plata unui Pariu Asigurat Câștigător;

  9.2.4 Că, dacă este cerut de Asigurator, veți furniza Asiguratorului sau Companiei dovada de adresă (prin intermediul unui extras bancar sau a unei facturi), pașaportul scanat sau permisul de conducere și detaliile bancare și dovada acestora pentru efectuare plății Pariului Asigurat Câștigător;

  9.2.5 și garantați că veți semna documentele necesare Asiguratorilor ca și condiție de plată a unui Pariu Asigurat Câștigător;

  9.2.6 că veți respecta aceste condiții impuse de Asiguratori și veți furniza documentele necesare Asiguratorilor ca și condiție a plății Pariu Asigurat Câștigător în perioadele impuse de Asiguratori;

  9.3 că Asiguratorul poate deduce din Pariu Asigurat Câștigător înainte de plată către dumneavoastră a (a) costurilor rezonabile ale Asiguratorului în legătură cu Pariu Asigurat Câștigător (incluzând transport, cazare, taxe bancare sau alte costuri survenite în numele dumneavoastră ca să primiți Pariul Asigurat Câștigător și costurile de tranzacție pentru transferarea Pariului Asigurat Câștigător); și (b) orice taxă necesară ce trebuie dedusă conform legii; și nici Compania sau Asiguratorul nu vor fi obligate să plătească aceste sume deduse;

  9.4 că Pariul Asigurat Câștigător va fi plătit în Euro iar nici Asiguratorul, nici Compania nu vor fi responsabili de plata costurilor de conversie bancară sau pierderi.

  Compania vă va plăti un Pariu Asigurat Câștigător în 10 zile lucrătoare de la plata sumei de Asiguratori; alternativ, dacă Asiguratorii vă plătesc direct, automat nu veți mai cere bani de la Companie pentru Pariul Asigurat Câștigător; totuși, Compania nu va avea obligația să vă plătească dacă Asiguratorii nu reușesc / refuză să plătească Pariu Asigurat Câștigător către dumneavoastră sau Companie.

  Nici Compania și nici Asiguratorii nu vor fi responsabili pentru plata unui Pariu Asigurat Câștigător dacă este ilegal, dacă sunteți o Persoană Exclusă sau dacă Asiguratorul consideră că nu ați îndeplinit condițiile impuse pentru plata Pariul Asigurat Câștigător către dumneavoastră. 

   

  10. CÂȘTIGURI PENTRU PARIUL LA LOTERII 

   

  Următorul tabel vă oferă informații cu privire la Clasele oferite în fiecare Categorie de Premiere:

   

  Joc la Loto Asigurat Loterie de Bază Operator de Bază la Loto Clase în Categoria A de Premiere (Marele Premiu) Clase în Categoria B de Premiere (nu Marele Premiu)  Clase în Categoria C de Premiere (nu Marele Premiu
  EuroMillions Euromillions LAE 1 2 – 3 4 – 13
  EuroJackpot Eurojackpot DLTB 1 2 – 3 4 – 12
  Mega Millions Mega Millions MUSL 1 2 3 – 9
  Mega Millions Max* (Condiții Speciale se aplică ) Mega Millions MUSL 1 2 3 – 9
  PowerBall Powerball MUSL 1 2 3 – 9
  Powerball Plus* (Condiții speciale se aplică) Powerball MUSL 1 2 3 – 9
  German Lotto Lotto 6 aus 49 DLTB 1 2 3 – 8
  Mega-Sena Mega-Sena Caixa 1 - 2 – 3
  SuperEnalotto Super Ena lotto Sisal 1 2 3 – 6
  SuperEnaMax* (Condiții speciale se aplică) Super Ena lotto Sisal 1 – 2 3 4 – 7
  Spanish Daily Bonolotto LAE 1 – 2 3 4 – 10
  El Gordo Primitiva El Gordo de la Primitiva LAE 1 2 3 – 9
  French Lotto Loto FDJ 1 2 3 – 6
  Oz Lotto Oz Lotto NSW 1 2 3 – 7
  Oz Powerball Powerball NSW 1 2 3 – 8

   

  10.1 CÂȘTIGURILE DIN CATEGORIA A DE PREMIERE

  10.1.1 Câștigurile plătibile conform cu fiecare Pariu din Categoria A de Premiere (așa cum este definit în tabel) vor depinde de numărul de Bilete Câștigătoare în cadrul Loteriei de Bază din Categoria respectivă de Premiere, numărul de Pariuri Asigurate Câștigătoare din Categoria respectivă de Premiere, Premiul plătibil de către Operatorul de Bază al Loteriei pentru Bilete Câștigătoare ale Loteriei de Bază din Categoria respectivă de Premiere, precum și Premiul de Bază la Loto din Categoria respectivă de Premiere. 

  10.1.2 Câștigurile din Categoria A de Premiere sunt calculate pe baza mizelor agregate publicate de către Operatorul de Bază al Loteriei, precum și pe baza distribuției în acea Categorie de Premiu cel Mare, sau, pe baza premiului publicat pe siteul Operatorului de Bază al Loteriei pentru Categoria respectivă de Premiere din extragerea relevantă a Loteriei de Bază. 

  10.2 NUMAI UN PARIU ASIGURAT ÎN CATEGORIA A 

  10.2.1 Dacă este un singur Pariu Asigurat Câștigător în Categoria de Premiere A, câștigurile plătibile conform cu Pariu Asigurat Câștigător sunt: 

  Câștiguri =           Premiul de Bază al Loteriei în Categoria A de Premiere

  Numărul de Bilete Câștigătoare ale Marelui Premiu al Loteriei de Bază în Categoria A de Premiere A + 1

  Exemplu 1: Există un singur Pariu Asigurat Câștigător în Categoria A de Premiere și nu a fost anunțat nici un Bilet la Loto Câștigător în cadrul Loteriei de Bază în Categoria A de Premiere de 90.000.000,00 EUR. Câștigurile plătibile în urma Pariului Asigurat Câștigător vor fi 90.000.000,00 EUR. 

  Exemplu 2: Este un singur Pariu Asigurat Câștigător în Categoria A de Premiere și au fost anunțate 2 Bilete la Loto Câștigătoare în cadrul Loteriei de Bază în Categoria A de Premiere de 90.000.000,00 EUR. Câștigurile plătibile în urma Pariului Asigurat Câștigător vor fi de 30.000.000,00 EUR. 

  10.3 MAI MULT DE UN SINGUR PARIU ASIGURAT CÂȘTIGĂTOR ÎN CATEGORIA A DE PREMIERE

  10.3.1 Dacă este mai mult decât un Pariu Asigurat Câștigător în Categoria A de Premiere, Câștigurile plătibile conform cu Pariul Asigurat Câștigător sunt calculate pe model de tip “Share Model”, format din trei pași. 

  1. Calculare numărului de părți: 

  Număr de părți = Număr de Bilete la Loto Câștigătoare de Bază din Categoria de Premiere + Numărul de Pariuri Asigurate Câștigătoare din Categoria Respectivă de Premiere 

  2. Calcularea mărimii fiecărei părți: 

  Mărimea unei părți = Premiul Mare al Loteriei de Bază din Categoria Respectivă de Premiere/ Numărul de părți

  3. Alocarea Câștigurilor: 

  1 parte per Pariu Asigurat Câștigător în Categoria respectivă de Premiere

  Exemplu 3: Există două Pariuri Asigurate Câștigătoare în Categoria A de Premiere și un singur Bilet Câștigător al Loteriei de Bază a fost anunțat în Categoria A de Premiere de 90.000.000,00 EUR. Se vor plăti 3 părți din Premiu, fiecare fiind de 30.000.000,00 EUR. Câștigurile plătibile în cadrul Pariului Asigurat Câștigător se ridică la 30.000.000,00 EUR. 

  10.4 CÂȘTIGURILE DIN CATEGORIA B DE PREMIERE

  10.4.1 Câștigurile plătibile pentru fiecare Pariu Asigurat Câștigător din Categoria B de Premiere depind de Bilete Câștigătoare ale Loteriei de Bază, numărul de Pariuri Asigurate Câștigătoare din respectiva Categorie de Premiere, Premiul plătibil de către Operatorul Loteriei de Bază, precum și de Premiu Loteriei de Bază din respectiva Categorie de Premiere.

  10.4.2  Asiguratorul calculează Câștigurile din Categoria B de Premiere pe baza numărului de mize agregate publicate de către Operatorul Loteriei de Bază în Categoria respectivă de Premiere la extragerea cu pricina a Loteriei de Bază. 

  10.5 UN SINGUR PARIU ASIGURAT CÂȘTIGĂTOR ÎN CATEGORIA B DE PREMIERE 

  10.5.1 Dacă este un singur Pariu Asigurat Câștigător în Categoria B de Premiere, Câștigurile plătibile pentru acest Pariu Asigurat Câștigător sunt calculate precum urmează: 

  Câștiguri = Premiu Loteriei de Bază din Categoria B de Premiere / (Premiu Loteriei de Bază din Categoria B de Premiere + 1 ) 

  Exemplu 1: Există un singur Pariu Asigurat Câștigător în Categoria B de Premiere și nici un Bilet Câștigător al Loteriei de Bază a fost anunțat de către Operatorul Loteriei de Bază în Categoria B de Premiere cu un premiu de 9.000.000,00 EUR. Câștigurile plătibile către acel Pariu Asigurat Câștigător vor fi de 9.000.000,00 EUR. 

  Exemplu 2: Există un singur Pariu Asigurat Câștigător în Categoria B de Premiere și 2 Bilete Câștigătoare în Cadrul Loteriei de Bază au fost anunțate de Operatorul de Bază în Categoria B de Premiere cu un Premiu de 9.000.000,00 EUR. Câștigurile plătibile către Pariul Asigurat Câștigător vor fi de 3.000.000,00 EUR. 

  10.6 MAI MULT DECÂT UN SINGUR PARIU ASIGURAT CÂȘTIGĂTOR ÎN CATEGORIA B DE PREMIERE 

  10.6.1 Dacă este mai mult decât un Pariu Asigurat Câștigător în Categoria B de Premiere, Câștigurile plătibile conform cu Pariul Asigurat Câștigător sunt calculate pe model de tip “Share Model”, format din trei pași.

  1. Calculare numărului de părți: 

  Număr de părți = Număr de Bilete la Loto Câștigătoare de Bază din Categoria de Premiere + Numărul de Pariuri Asigurate Câștigătoare din Categoria Respectivă de Premiere 

  2. Calcularea mărimii fiecărei părți: 

  Mărimea unei părți = Premiul Mare al Loteriei de Bază din Categoria Respectivă de Premiere/ Numărul de părți

  3. Alocarea Câștigurilor: 

  1 parte per Pariu Asigurat Câștigător în Categoria respectivă de Premiere

  Exemplu 3: Există două Pariuri Asigurate Câștigătoare în Categoria A de Premiere și un singur Bilet Câștigător al Loteriei de Bază a fost anunțat în Categoria A de Premiere de 3.000.000,00 EUR. Se vor plăti 3 părți din Premiu, fiecare fiind de 1.000.000,00 EUR. Câștigurile plătibile în cadrul Pariului Asigurat Câștigător se ridică la 1.000.000.00 EUR. 

  10.7 CÂȘTIGURILE DIN CATEGORIA C DE PREMIERE

  10.7.1 Câștigurile plătibile pentru fiecare Pariu Asigurat Câștigător din Categoria C de Premiere, de exemplu Clasa 4 la EuroMillions, depind de Bilete Câștigătoare ale Loteriei de Bază, numărul de Pariuri Asigurate Câștigătoare din respectiva Categorie de Premiere, Premiul plătibil de către Operatorul Loteriei de Bază, precum și de Premiu Loteriei de Bază din respectiva Categorie de Premiere.

  10.7.2 Dacă Operatorul Loteriei de Bază nu a anunțat un Premiu în Clasa respectivă a Loteriei de Bază, Câștigurile plătibile pentru fiecare Pariu Asigurat Câștigător vor fi calculate pe baza numărului de mize agregate publicate de către Operatorul Loteriei de Bază în Categoria respectivă de Premiere la extragerea cu pricina a Loteriei de Bază. 

   

  10.8 PLATA PREMIILOR MEGAMILLIONS ȘI POWERBALL 

  Pentru Extragerile MUSL la Loto Mega Millions și Powerball, Câștigătorul va fi plătit cu o sumă egală cu: (a) 60% din Câștigurile din Categoria A de Premiere pentru a reflecta faptul că MUSL plătește numai 60% din suma câștigurilor din Categoria A de Premiere dacă Noi sau Asiguratorul dorește să plătească Premiul într-o singură tranșă și nu anual timp de 30 ani (“Suma în o Tranșă”); MINUS (b) un procentaj din Suma în o Tranșă pentru a plasa Câștigătorul într-o situație similară economică cu un non-rezident în statul din SUA de unde Noi, Asiguratorul sau agenții am cumpărat varianta.

  10.9 PLATA PREMIILOR LA SUPERENAMAX

  SuperEnaMax este un premiu derivat în cadrul căruia Câștigurile nu corespund în mod necesar numerelor extrase la Loteria de Bază, iar Câștigurile sunt mereu asigurate de Noi cu un Asigurator. Câștigurile vor fi plătite anual timp de 39 de ani sau într-o singură tranșă de valoare mai mică minus taxele aplicabile în orice jurisdicție. Alegerea sumei va fi la discreția noastră.

  10.10 PLATA PREMIILOR LA MEGA MILLIONS MAX ȘI POWERBALL PLUS Mega Millions Max și Powerball Plus sunt jocuri derivate în care Câștigurile nu corespund neapărat sumelor Loteriei de bază pe care se bazează jocurile. Jackpoturile din categoria A pentru aceste jocuri vor fi asigurate de către Asigurător sau Grupul asigurătorilor și orice sumă de premii anunțată de noi în categoria A și B pentru aceste jocuri va respecta aceleași reguli ca și loteria de bază pe care se bazează jocul .

  10.11 Jackpoturi speciale - Pentru toate jocurile, Lucky Enterprises B.V. are opțiunea de a anunța un Jackpot Special la discreția sa și în colaborare cu Asigurătorul sau Grupul Asigurătorului. Pentru aceste Jackpot-uri speciale Lucky Enterprises B.V. poate, la propria discreție, să mărească prețul biletului. În cazul în care este anunțat un jackpot special, atunci suma specială Jackpot anunțată va înlocui orice jackpot de loterie de bază care se încadrează în categoria de premii de tip A. Pariurile Jackpot speciale vor fi asigurate de Asigurător sau de Grupul Asigurătorilor, iar câștigurile de premii pentru aceste Jackpot-uri speciale vor urma aceleași reguli ca loteria de bază pe care se bazează jocul respectiv. Câștigătorii categoriei A de câștigători ai jackpoturilor speciale vor împărți suma dintre numărul total de pariuri câștigătoare plasate la asigurător sau grupul asigurătorilor pentru acel joc.

  11. Instituție Financiară:

   

  11.1 Compania nu este o instituție financiară, iar depunerile făcute în Contul de Utilizator nu vor atrage taxe sau dobânzi.

  11.2  Compania nu furnizează sfaturi cu privire la probleme legale sau de taxe. Utilizatorii ce doresc să primească astfel de sfaturi sunt sfătuiți să contacteze consultanții din domeniu.

   

  12. Taxare:

   

  12.1 Câștigătorii trebuie să știe că Câștigurile (chit că sunt sau nu asigurate) pot fi taxate de țara gazdă, iar aceste taxe vor fi deduse de Operator, de Asigurator sau de Noi înainte ca suma să vă fie plătită. Plata făcută de Companie trebuie să reflecte aceste taxe sau alte taxe relevante pe care Operatorul, Asiguratorul sau Noi suntem obligați să le deducem, plătim către autoritățile fiscale (conform cu jurisdicția relevantă). Câștigătorii trebuie să știe și să fie notificați că aceste taxe nu includ neaparat taxele din propria țară. În orice caz, Compania nu este responsabilă să le plătească.

   

  13. Proprietate Intelectuală:

   

  13.1 Sunteți de acord că toate drepturile și interesul din Proprietatea Intelectuală sunt proprietatea noastră absolută. Orice uz al Proprietății Intelectuale fără consimțământul nostru în scris nu este permis. Sunteți de acord să nu (și sunteți de acord să nu asistați sau să facilitați unei terțe părți) să copieze, reproducă, transmită, publice, arate, distribuie, exploateze comercial sau să falsifice Proprietatea Intelectuală în niciun mod.

  13.2 Sunteți de acord că materialul și conținutul Siteului vă este pus la dispoziție numai pentru uz personal și non-comercial. Uzul în alte scopuri al materialului și conținutului este strict interzis. 

  13.3 Vă oferim licență de a utiliza Software-ul nostru numai pentru a putea participa, fiind supus acestor Termeni și Condiții. Toate drepturile acestui Software sunt rezervate și îl puteți folosi numai așa cum este menționat mai sus.

   

  14. Indicații:

   

  14.1 Compania și brandurile asociate nu sunt asociate cu Operatorii sau Operatorii Loteriei de Bază.  

  14.2 Toate premiile mari de pe site cu privire la loteriile americane multi-statale ‘Powerball’ și ‘Mega-Millions’ (MUSL) vor fi reprezentate pe siteul Companiei relevante cu aceleași valori ca și valoarea anuală stabilită de MUSL. Premiile Mari Câștigătoare ale acestor două loterii vor fi plătite de Companie la valoarea în numerar actuală a acestor sume anuale la momentul câștigului.

  14.3  Toate informațiile clienților vor fi tratate în mod confidențial și nu vor fi vândute către părți terțe, doar dacă Utilizatorii sunt de acord ca identitatea și detaliile lor să fie folosite în scop publicitar în viitor. 

  14.4 Compania nu acceptă responsabilitatea deteriorărilor ce pot cauzate Utilizatorului prin interceptarea sau folosirea nepotrivită a informațiilor transmise pe Internet. 

  14.5 Compania își rezervă dreptul, în orice moment, de a rezolva orice dispută la discreția sa în concordanță cu principiile de echitate. 

  14.6 Compania nu face referire la drepturile legale ale Utilizatorului de participa la Serviciile și nici angajații, distribuitorii, afiliații, filialele, agențiile, reclamele nu au dreptul să facă așa ceva. Utilizatorul nu va folosi Serviciile, nu va deschide, redeschide, utiliza cont, juca și accepta Câștiguri sau accesa Siteul dacă nu este de acord cu Regulile Companiei conținute aici, acestea putând fi schimbate din când în când.

  vii.    Compania nu este responsabilă în nici un fel de deteriorarea și/sau pierderea și/sau costuri către un Utilizator sau o parte terță cauzate în mod direct/indirect pentru că Utilizatorul:

  14.6.1  a făcut depuneri în Contul de Utilizator prin cardul sau contul unei părți terțe;

  14.6.2 a cerut retragerea fondurilor din Contul său de Utilizator către o parte terță;

  14.6.3 a furnizat detalii incorecte ale contului personal pentru a retrage fonduri din Contul său de Utilizator;

  14.6.4 a permis unor terțe părți să utilizeze din Contul său de Utilizator pentru a face depuneri și/sau extrageri din Contul său de Utilizator.

  14.7 Conexiunea cu Siteul și participarea Utilizatorului la orice Serviciu ține de Responsabilitatea Utilizatorului. 

  14.8 Compania nu este responsabilă în nici un fel de deteriorarea și/sau pierderi ale unui Utilizator și/sau a unei părți terțe cauzate direct și/sau indirect de:

  14.8.1 greșeli, greșeli de tipar, neînțelegere, auzit sau văzut greșit, traduceri incorecte, greșeli gramaticale, greșeli de citire, eroare de tranzacție, eroare tehnică și/sau evenimente similare;

  14.8.2 încălcarea acestei Înțelegeri;

  14.8.3 înțelegeri secrete și/sau acțiuni criminale;

  14.8.4 sfat dat de Companie;

  14.8.5 avarie a sistemului central computerizat al Companiei sau parte a sa; întârzieri, pierderi, erori, omiteri rezultate din avarii de telecomunicații sau alt sistem de transmisie date; și/sau 

  14.8.6 risc sau pierdere financiară, incluzând variațiuni în ratele de schimb valutar.

  14.9 Utilizatorul înțelege că Serviciile oferite de Site sunt cu scop interactiv. Utilizatorul nu este obligat să folosească Serviciile și participarea Utilizatorului este pe răspunderea sa. Interesul Utilizatorului în Servicii este personal și nu profesional, având scop distractiv. Orice alt uz este interzis.

  14.10  Acești Termeni și Condiții/ Înțelegere constituie întreaga înțelegere între Companie și Utilizator.

  14.11 Supremația Termenilor Englezești:

  14.11.1 Vă rugăm luați aminte faptul că momentan citiți ediția din 2017 a Termenilor și Condițiilor, valide din 22 februarie 2017. 

  14.11.2 Textul oficial al Termenilor și Condițiilor va fi administrat de Companie în limba engleză. În cazul unui conflict între versiunea în engleză și cea în alte limbi, versiunea în engleză va avea întâietate. 

  14.11.3 Pentru alte limbi decât engleza, Compania nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la corectitudinea traducerilor Termenilor și Condițiilor sau cu privire la vreun detriment cauzat Utilizatorului în urma unei traduceri incorecte. 

  14.12 Deținătorul Contului înțelege că Compania își rezervă dreptul de a schimba sau elimina oricare dintre Serviciile sale în orice moment și/să schimbe Termenii și Condițiile. Uzul continuu al Serviciilor din partea dumneavoastră simbolizează faptul că sunteți de acord cu Termenii și Condițiile

  14.13 Sunteți de acord că dacă nu veți respecta această Înțelegere veți putea fi descalificați, Contul de Utilizator vi s-ar putea închide sau suspenda, fondurile vi s-ar putea confisca și/sau acțiuni legale se pot lua împotriva dumneavoastră.

  14.14 Compania consideră acești Termeni și Condiții să fie corecți. Dacă aveți nevoie de sfat cu privire la aceștia vă rugăm să contactați echipa de relații cu clienții. Vă rugăm să luați în vedere faptul că toată corespondența și telefoanele pot fi înregistrate.

  14.15 Acești Termeni și Condiții sunt pentru dumneavoastră și nu sunt transferabile fără consimțământul nostru în scris. Ne rezervăm dreptul de a transfera sau delega oricare dintre drepturile și obligațiile din această Înțelegere către o parte terță fără a vă anunța în prealabil.

  14.16 În cazul unei schimbări în conducerea Companiei, a unei achiziții sau fuziuni, contul dumneavoastră de Utilizator și datele asociate ar putea face parte din transfer. În acest caz vă vom anunța în prealabil via e-mail sau notificare pe site. 

  14.17 Această Înțelegere este supusă și va fi interpretată în concordanță cu Legea engleză. 

  Termeni & condiții

  Politica de Confidențialitate

  2020 © Drepturi de autor Lucky Enterprises. Toate drepturile rezervate.


  Acest site este proprietatea și operat de către Secure View Services Limited, din Etajul 3, Turnul Methonis 73, Avenue Archbishop Makarios, 2082, Nicosia, Cipru.