Twój koszyk jest pusty
  Cart 0

  Utwórz konto

  --

  Zakładając konto, akceptujesz warunki użytkowania serwisu.

  Lotto247.com Warunki Ogólne

   

  Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2017


  NINIEJSZY DOKUMENT JEST WIĄŻĄCĄ PRAWNIE UMOWĄ (UMOWA) MIĘDZY LUCKY ENTERPRISES B.V. (FIRMA), A TOBĄ. PRZECZYTAJ JĄ UWAŻNIE I UPEWNIJ SIĘ, ŻE W PEŁNI ROZUMIESZ TREŚĆ TEJ UMOWY ZANIM ZACZNIESZ KORZYSTAĆ ZE STRONY I/LUB USŁUG. JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE TWOICH PRAW LUB OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY, SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ PRAWNYM.


  KLIKAJĄC PRZYCISK “WYŚLIJ” LUB “ZGADZAM SIĘ” (JEŚLI JEST DOSTĘPNY) I/LUB KORZYSTAJĄC ZE STRONY I/LUB Z OFEROWANYCH NA NIEJ USŁUG, POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ UMOWĘ I BEZ ZASTRZEŻEŃ ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE JEJ WARUNKÓW. ZGADZASZ SIĘ RÓWNIEŻ NA KORZYSTANIE Z KOMUNIKACJI W CELU ZAWARCIA UMÓW ORAZ ZRZEKASZ SIĘ WSZELKICH PRAW I WYMAGAŃ, NIEZALEŻNIE OD JURYSDYKCJI, WYMAGAJĄCYCH ORYGINALNEGO (NIE ELEKTRONICZNEGO) PODPISU.


  WARUNKI OGÓLNE OPUBLIKOWANE SĄ NA STRONIE I MOGĄ ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANE W DOWOLNYM MOMENCIE. NOWA WERSJA TYCH WARUNKÓW OGÓLNYCH BĘDZIE OBOWIĄZYWAĆ OD KOLEJNEJ WIZYTY NA STRONIE LUB ZALOGOWANIU SIĘ NA NIEJ. ZGADZASZ SIĘ NA SPRAWDZANIE NA STRONIE CZY NIE ZMIENIONO TYCH WARUNKÓW OGÓLNYCH PRZYNAJMNIEJ RAZ W MIESIĄCU.


  JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA JAKIEŚ WARUNKI ZAWARTE W TEJ UMOWIE, NIE KORZYSTAJ Z NASZEJ STRONY I/ANI Z NASZYCH USŁUG.


  1. Definicje:


  1.1. W tej Umowie następujące słowa i sformułowania (o ile kontekst nie określi tego inaczej) mają poniższe ustalone znaczenie:

  1.1.1. “Umowa” oznacza umowę pomiędzy tobą, a Firmą (może ona być również określona jako “Warunki” i/lub “Warunki Ogólne” lub w podobny sposób);

  1.1.2. “Zakład” oznacza zakład obstawiony przez ciebie i przewidujący wynik losowania loteryjnego, na które My akceptujemy zakłady od Użytkowników;

  1.1.3. “Caixa Econômica Federal” lub “Caixa” oznacza, organizację zarządzającą między innymi oficjalną brazylijską loterią Mega-Sena (dalej określaną jako Mega Sena);

  1.1.4. “Grupa Camelot” lub “CG” oznacza organizację zarządzającą między innymi oficjalną UK lottery “Lotto” (dalej określaną jako “UK National Lottery”).

  1.1.5. “Karta”: oznacza wszystkie rodzaje kart, powiązane z terminami “płatność”, “obciążenie”, “debet”, “kredyt”, “wirtualna” i/lub podobne.

  1.1.6. “Grupa przedsiębiorstw” oznacza Firmę, od czasu do czasu jakąkolwiek firmę holdingową będącą właścicielem Firmy oraz wszelkie pośrednie i bezpośrednie filie wszelkich firm holdingowych tego typu;

  1.1.7. “Opłata” oznacza kwotę do zapłacenia Firmie w związku ze świadczonymi Usługami zakupu Losów do Gry (w tym, ale nie tylko, cenę Losu do Gry);

  1.1.8. “Deutscher Lotto-und Totoblock” lub “DLTB” oznacza niemieckie oragnizacje loteryjne zarządzające lub współzarządzające loterią Lotto 6aus49 w Niemczech oraz loterią EuroJackpot;

  1.1.9. “Française des Jeux” lub “FDJ” oznacza organizację francuskich loterii zarządzającą między innymi francuską loterią narodową (czyli France Loto);

  1.1.10. “Osoba Wykluczona” oznacza kogokolwiek: (a) znajdującego się w: (i) Stanach Zjednoczonych Ameryki, Francji, Holandii, Curacao, Australii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która zakazuje hazardu na odległość, takiego typu, jaki oferujemy My; i (ii) jakiejkolwiek innej jurysdykcji, z której My nie akceptujemy klientów lub użytkowników w danym momencie; (b) kto jest wymieniony na liście sankcyjnej lub z jakiegokolwiek innego powodu ma zakazany udział w grach hazardowych na odległość natury określonej przez gospodarcze prawa sankcyjne, regulacje, embarga lub inne środki restrykcyjne narzucone, administrowane, uchwalone lub egzekwowane przez podmioty nakładające sankcje (w każdym przypadku, niezależnie od tego czy osobiście czy ze względu na jurysdykcję, w której się znajdują); i/lub (c) poniżej wieku lat 18 lub (jeśli wymagany wiek jest wyższy) jakiegokolwiek wieku, który pozwala takiej osobie na uprawianie hazardu zgodnego z prawem jurysdykcji, której jest rezydentem; i/ lub (d) dyrektora lub pracownika Firmy lub Ubezpieczyciela lub członka Grupy Przedsiębiorstw lub Grupy Ubezpieczyciela lub członka najbliższej rodziny lub osobę mieszkająca w tym samym domu (niezależnie od stopnia pokrewieństwa bądź jego braku) lub jakiegokolwiek dyrektora lub pracownika Firmy lub Ubezpieczyciela lub jakiegokolwiek innego członka Grupy Przedsiębiorstw lub Grupy Ubezpieczyciela;

  1.1.11. “Force Majeure”: odnosi się do jakiegokolwiek przypadku lub sytuacji poza racjonalną kontrolą, prowadzących do opóźnienia lub błędu w wykonywaniu przez stronę czynności wynikających z obowiązków określonych Umową oraz będzie, dla jej celów, oznaczał awarię centralnego komputera Firmy lub jakąkolwiek jego część, opóźnienia, straty, błędy lub pominięcia wynikające z awarii telekomunikacji, lub jakiegokolwiek innego systemu przesyłania danych, strat wynikających z działania siły wyższej, ograniczeń rządowych (w tym odmowy przyznania lub odebrania niezbędnej licencji w przypadku kiedy taka odmowa, lub odebranie nie wynika z winy dotkniętej strony), wojen, konfliktów zbrojnych, zamieszek, protestów, powstań, aktów terroryzmu, pożarów, wybuchów, powodzi, kradzieży, celowych uszkodzeń, strajków, blokad, i/lub jakichkolwiek innych powodów poza racjonalną kontrolą strony, której działania są nimi dotknięte;

  1.1.12. “Los do Gry” oznacza los lotto zakupiony przez Firmę w imieniu Użytkownika lub zakład obstawiony przez Użytkownika; chyba że określone jest to inaczej kontekstem, warunki tej Umowy mają zastosowanie zarówno w przypadku zakupu fizycznego losu do gry jak i obstawiania Zakładów;

  1.1.13. “Własność Intelektualna” oznacza wszystkie znaki handlowe, znaki usługowe i nazwy handlowe oraz obrazki, grafiki, teksty, pomysły lub metodologie znajdujące się na Stronie, Koncie Użytkownika i materiały tam się znajdujące. Są one całkowitą własnością Firmy. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania lub używania w inny sposób Własności Intelektualnej w jakichkolwiek celach, poza tymi dozwolonymi prawnie;

  1.1.14. “Ubezpieczony Zwycięski Zakład” oznacza Zwycięski Zakład ubezpieczony przez Ubezpieczyciela;

  1.1.15. “Ubezpieczyciel” oznacza firmę zarządzającą ryzykiem i/lub ubezpieczyciela zarządzającego ubezpieczeniem, organizującym lub zapewniającym je albo sam, na zasadzie reasekuracji lub zrzeszonym, w przypadku wszelkich potencjalnych Wygranych wynikających z udziału w grach lub z Zakładów zakupywanych przez ciebie i przyjmowanych przez Nas za pomocą stron internetowych Firmy;

  1.1.16. “Grupa Ubezpieczyciela” oznacza Ubezpieczyciela, a czasem firmę holdingową Ubezpieczyciela oraz wszystkie bezpośrednie i pośrednie spółki od czasu do czasu zależne takich firm holdingowych;

  1.1.17. “Loterías y Apuestas del Estado” lub “LAE” oznacza organizatora hiszpańskich loterii zarządzającego lub współzarządzającego loteriami Sorteo Extraordinario de Navidad, Euromilliones, Bonoloto, La Primitiva oraz El Gordo de la Primitiva;

  1.1.18. “Losowanie Loterii” oznacza każde oficjalne losowanie loterii, na które oferujemy Zakłady;

  1.1.19. “Mega Millions-Jackpot” oznacza łączną wysokość wypłacaną przez Konsorcjum Mega Millions lub MUSL lub jakiegokolwiek (współ)organizatora za zwycięskie losy kategorii nagrody A w dolarach amerykańskich za odpowiednie losowanie amerykańskiej loterii “Mega Millions”, wypłacane w 30 rosnących rocznych ratach zgodnie z oficjalnymi zasadami (czyli wzrastające o 5% rocznie) lub w przypadku gdy istnienie takich zwycięskich losów nie zostało ogłoszone, kwota która zostałaby wypłacona przez Konsorcjum Mega Millions, MUSL lub (współ-)organizatora w 30 rosnących rocznych latach (w przypadku opcji wypłaty w “rocznych ratach”), jeśli istniałby zwycięski los w kategorii nagrody A dotyczący konkretnego losowania;

  1.1.20. “MUSL” oznacza Multi-State Lottery Association [Międzystanowe Stowarzyszenie Loteryjne], organizujące podziałowe loterie w tym loterie “Powerball” i “Mega Millions”;

  1.1.21. “New South Wales Lotteries” lub “NSWL” oznacza australijskich organizatorów loterii organizujących lub współorganizujących loterię Oz Lotto i Powerball (inaczej zwaną Oz Powerball);

  1.1.22. “Operator” w przypadku każdej loterii i losowania oznacza oficjalną stronę trzecią w postaci organizatora loterii organizującego i zarządzającego loterią oraz losowaniami;

  1.1.23. “Powerball-Jackpot” oznacza łączną wysokość wypłacaną przez MUSL lub jakiegokolwiek (współ)organizatora za zwycięskie losy kategorii nagrody A w dolarach amerykańskich za odpowiednie losowanie amerykańskiej loterii “Powerball”, wypłacane w 30 rosnących rocznych ratach zgodnie z oficjalnymi zasadami (czyli wzrastającymi o 4% rocznie), lub, w przypadku gdy istnienie takich zwycięskich losów nie zostało ogłoszone, kwota która zostałaby wypłacona przez MUSL lub (współ-)organizatora w 30 rosnących rocznych latach (w przypadku opcji wypłaty w “rocznych ratach”) jeśli istniałby zwycięski los w kategorii nagrody A dotyczący konkretnego losowania;

  1.1.24. “Nagroda” / “Nagroda Pieniężna”/ “Wygrana” oznacza kwotę, bonus lub nagrodę, która może zostać zdobyta przez Użytkownika (w tym również dla celów odbioru wygranych wynikających z zawarcia Zakładu, ubezpieczonego na wypadek wygranej, Ubezpieczony Zwycięski Zakład);

  1.1.25. “Kategoria Nagrody” oznacza klasę kategorii (czyli Kategorię A, Kategorię B lub Kategorię C) objętą Zakładami zawartymi zgodnie z niniejszą Umową;

  1.1.26. “Nagroda Kategorii A” oznacza najwyższą kategorię nagrody, “jackpot”, odnoszącą się do konkretnego Losowania, zgodnie z dalszym opisem;

  1.1.27. “Nagroda Kategorii B” oznacza tę Klasę, odnoszącą się do konkretnego Losowania, zgodnie z dalszym opisem;

  1.1.28. “Nagroda Kategorii C” oznacza tę Klasę, odnoszącą się do konkretnego Losowania, zgodnie z dalszym opisem;

  1.1.29. “Podmiot Nakładający Sankcje” oznacza jakikolwiek z wymienionych lub wszystkie: (a) rząd Stanów Zjednoczonych; (b) Organizację Narodów Zjednoczonych; (c) Unię Europejską; (d) Zjednoczone Królestwo; i/lub (e) konkretne instytucje rządowe i agencje któregokolwiek z powyższych, w tym, bez ograniczeń, Kontroli Majątku Zagranicznego Amerykańskiego Departamentu Skarbu (“OFAC”), Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych Ameryki, amerykańskiego Departamentu Handlu, amerykańskiego Departamentu Skarbu, Rada Bezpieczeństwa ONZ oraz Ministerstwo Skarbu Jej Królewskiej Mości (“HMT”);

  1.1.30. “Lista Sankcji” oznacza amerykańską listę osób oznaczonych (SDN) oraz zablokowanych prowadzoną przez OFAC, Consolidated List of Financial Sanctions Targets and the Investment Ban List prowadzoną przez HMT, lub jakiekolwiek listy należące do, lub publicznie ogłoszone jako sankcje przez, jakiekolwiek podmioty nakładające sankcje, w każdym przypadku może zostać poprawione, wzbogacone lub zmienione od czasu do czasu;

  1.1.31. “Usługi” oznaczają zakup losów oraz zakładów, lub podobne serwisy, oferowane przez Firmę Użytkownikowi za pomocą Strony Internetowej;

  1.1.32. “Sisal” oznacza włoskiego dostawcę zakładów i gier, organizującego SuperEnaLotto (włoską loterię narodową) we Włoszech;

  1.1.33. “Podstawowa Loteria” oznacza konkretną loterię, na którą ubezpieczyliśmy u Ubezpieczyciela Ubezpieczone Zwycięskie Zakłady;

  1.1.34. “Podstawowy Jackpot Loterii” oznacza łączną kwotę do wypłacenia przez Podstawowego Organizatora Loterii za wszystkie Podstawowe Zwycięskie Losy Kategorii Nagrody A w konkretnym losowaniu Podstawowej Loterii, tak jak ogłosił odpowiedni Podstawowy Operator Loterii (lub, w przypadku braku takich Podstawowych Zwycięskich Losów Loterii, kwota która byłaby wypłacona przez odpowiedniego Podstawowego Operatora Loterii za Podstawowe Zwycięskie Losy Loterii w Kategorii Nagrody A za konkretne losowanie Podstawowej Loterii, tak jak określił Ubezpieczyciel);

  1.1.35. “Podstawowy Operator Loteryjny” oznacza odpowiedniego operatora Podstawowej Loterii;

  1.1.36. “Podstawowy Zwycięski Los Loterii” oznacza zwycięski los odpowiedniej Podstawowej Loterii;

  1.1.37. “Użytkownik” oznacza każdą osobę posiadającą ważne Konto Użytkownika;

  1.1.38. “Konto Użytkownika” oznacza osobiste konto otwarte na Stronie Internetowej przez osobę prywatną, wyłącznie do prywatnego użytku w celu korzystania z Usług;

  1.1.39. “My/Nasz/Nasze” oznacza Firmę wraz z filiami, afiliantami, dyrektorami, specjalistami, pracownikami, przedstawicielami, agentami, konsultantami oraz każdą inną osobę działającą na rzecz lub w imieniu Firmy (i, jeśli kontekst nie określa inaczej, użycie “my/nasz/nasze” będzie miało takie same znacznie);

  1.1.40. “Strona Internetowa” oznacza każdą stronę internetową będącą własnością Firmy, operowaną przez nią lub dostępną dzięki Firmie (w tym, ale nie tylko, www.lotto247.com), i wszelkie oprogramowanie lub treści używane do otrzymania dostępu do takiej strony; oraz

  1.1.41. “Ty/Twój” oznacza Użytkownika (i jeśli nie określone inaczej kontekstem, użycie “ty/twój” będzie miało takie samo znaczenie).

  1.2. Otwierając Konto Użytkownika, używając je po raz pierwszy lub kolejny, korzystając z oferowanych przez nas usług lub używając nasze produkty oraz akceptując Nagrody, Użytkownik zobowiązuje się, gwarantuje i oświadcza co następuje:


  2. Twoje Korzystanie z Serwisu:


  2.1. Niniejszym gwarantujesz i zaświadczasz, że:

  2.1.1. Jesteś osobą w wieku co najmniej 18 lat (lub w innym wyższym minimalnym wieku w Twojej jurysdykcji zgodnie z wymogami użytkowania Serwisu) i według obowiązujących cię praw, legalne jest korzystanie z naszych usług.

  2.1.2  nie łamiesz żadnych praw lub regulacji w wyniku użytkowania Serwisu. Jeśli mieszkasz lub jesteś obecny w jakiejkolwiek jurysdykcji zabraniającej korzystania z Serwisu, nie powinieneś z niego korzystać.

  2.1.3 twoją odpowiedzialnością jest upewnienie się, że działasz w zgodzie z wszelkimi prawami mającymi zastosowanie, przed rejestracją lub braniem udziału w jakiejkolwiek aktywności za pomocą Strony Internetowej.

  2.1.4 nie pozwolisz żadnej innej osobie lub stronie trzeciej, w tym ale nie tylko małoletniemu, korzystać po raz pierwszy lub wielokrotnie z Twojego konta, przyjmować nagród lub korzystać z Usług.

  2.1.5 nie będziesz otwierał więcej niż jednego konta. Kolejne konta z tym samym imieniem i nazwiskiem, adresem lub adresem IP uznawane są za jedno i to samo. Jeśli stwierdzone zostanie, że utworzono kilka kont, Firma zastrzega sobie prawo do skonfiskowania wszelkich Wygranych przyznanych podczas istnienia zarejestrowanego Konta Użytkownika/Kont Użytkowników.

  2.1.6 nie jesteś Osobą Wykluczoną.

  2.1.7 Jesteś w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo twojego kodu PIN i twojego hasła. Jeśli podałeś komuś swoje hasło nieumyślnie, powinieneś natychmiast skontaktować się z Firmą i zmienić swoje hasło.  2.2 Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelką nieautoryzowaną aktywność na Koncie Użytkownika. Jeśli strona trzecia zakupi Los do Gry lub istnieje podejrzenie, że zakupiła Los do Gry, taki Los do Gry, będzie ważny niezależnie od tego, czy strona trzecia otrzymała uprzednią zgodę Użytkownika na zakup lub, czy Użytkownik o nim wiedział. W żadnym przypadku Los do Gry nie może zostać  anulowany z tego powodu. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że strona trzecia może być w posiadaniu jego hasła lub nazwy użytkownika, Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić Firmę o nowe hasło i nazwę użytkownika. Aby uniknąć wątpliwości, należy podkreślić, że osoba nieupoważniona do korzystania z Serwisu – tak samo, jak każda osoba zastępująca taką osobę – jest również nieupoważniona do otrzymywania Wygranych, a Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta Użytkownika i zatrzymania jakichkolwiek funduszy znajdujących się na Koncie Użytkownika.


  2.3 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, dezaktywowania lub zamknięcia Konta Użytkownika w dowolnym momencie i wedle naszego uznania. Wszelkie postanowienia dotyczące otwarcia, konserwacji oraz zamknięcia Kont Użytkowników należą do nas, a wszelkie decyzje dotyczące Twojego korzystania z Serwisu lub jakiegokolwiek aspektu Konta Użytkownika są niepodważalne.


  3. Otwieranie Konta Użytkownika:


  3.1 Aby korzystać z Serwisu, musisz założyć Konto Użytkownika na stronie Firmy.

  3.2 Jeśli zdecydowałeś się na zarejestrowanie Konta Użytkownika, zostaniesz poproszony o podanie pełnego imienia i nazwiska, adresu, daty urodzenia, adresu mailowego i numeru telefonu. Jeśli twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona, możesz zostać poproszony o przesłanie dodatkowych informacji i dokumentów jako warunków otwarcia Konta Użytkownika. Zostaniesz również poproszony o podanie odpowiedzi na jedno lub więcej pytań bezpieczeństwa, a następnie otrzymasz potwierdzenie dokonania rejestracji. Możesz również zostać poproszony o zaktualizowanie swoich danych, informacji lub o uzupełnienie pewnych szczegółów w ramach nieustannych działań w celu zapobieganiu oszukańczym czynnościom.

  3.3 Zastrzegamy sobie prawo korzystania z serwisów weryfikujących w celu sprawdzenia podanych przez ciebie informacji oraz twojej tożsamości, a ty potwierdzasz, że zgadzasz się na porównanie przez nas wszelkich podanych przez Ciebie danych z dowodem osobistym wydanym przez odpowiednie organy. Jeśli podałeś fałszywe dane, nie jesteś w stanie albo nie chcesz przesłać nam dokumentów potwierdzających posiadane przez nas dane, ponieważ nie jesteśmy w stanie potwierdzić twoich danych, twoje Konto zostanie zamknięte i wszelka aktywność na Koncie Użytkownika zostanie uznana za nieważną, w tym, bez ograniczeń, zostaną anulowane wszelkie wygrane.

  3.4 Aby skorzystać z Serwisu i zakupić Los do Gry, zostaniesz poproszony o podanie Firmie danych dotyczących sposobu płatności i/lub przekazu środków na Konto Użytkownika (“Kredyty do Gry”) w dowolny sposób określony przez Firmę. Po wpłacie funduszy na Konto Użytkownika muszą one faktycznie dotrzeć do Firmy, zanim pojawią się na Koncie Użytkownika. Minimalne i maksymalne limity mogą mieć zastosowanie przy przekazie środków z i na Konto Użytkownika, w zależności od twojej historii z Firmą, metody deponowania środków lub jakichkolwiek innych czynników określonych wyłącznie przez Firmę. Firma obciąży Konto Użytkownika i/lub twój środek płatności w dowolnym momencie między dokonanie zakupu Losu do Gry, a chwilą, kiedy Firma dokona zakupu w twoim imieniu.

  3.5 Twoja prośba o dokonanie zakupu Losu do Gry w twoim imieniu, lub zakupieniu Zakładu jest zależna od obecności na Koncie Użytkownika wystarczających środków, aby zapłacić za Los do Gry lub stanu środka płatności, wystarczającego na zabezpieczenie zapłaty za Los do Gry lub Zakład.

  vi.    Jeśli liczba kredytów do gry na twoim koncie jest niewystarczająca, twoja metoda płatności zostanie wykorzystana do finalizacji transakcji. Jeśli twoja metoda płatności zawiedzie, zostaniesz o tym poinformowany. Jeśli stan Twojego Konta Użytkownika jest ujemny, jesteś świadomy i zgadzasz się, że taki stan oznacza niepodważalny dług względem firmy, który należy spłacić.

  3.6 Firma może w dowolnym momencie obciążyć dodatni stan Konta Użytkownika o kwotę długu.

  viii.    Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub odmowy wykonania jakiejkolwiek czynności i/lub zlecenia, o które poprosiłeś za pomocą Konta Użytkownika.

  3.7 Firma może, wedle własnego uznania, przyznać klientom fundusze promocyjne za udział w promocjach lub konursach. Fundusze promocyjne to fundusze bonusowe i jako takie dostępne będą na koncie użytkownika. Wykorzystanie funduszy bonusowych jest ograniczone do loterii i loterii fantowych.

  3.8 Poza funduszami promocyjnymi, możesz otrzymać promocyjne vouchery za udział w promocjach i konkursach. Voucher to możliwość wykorzystania 1 linjki zakładu na ustaloną loterię bez poniesienia kosztów. Vouchery nie mogą zostać przekazane na inne konto użytkownika ani wykorzystane do gry w inne loterie lub produkty.

  3.9 Firma usunie wszelkie niewykorzystane vouchery promocyjne po 14 dniach i zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, do usunięcia niewykorzystanych voucherów lub funduszy promocyjnych w dowolnym momencie. Firma może, choć nie jest zobowiązana, poinformować o nadchodzącym wygaśnięciu ważności lub usunięciu voucherów lub kredytów promocyjnych z konta użytkownika.

  3.10 Zalecamy, abyś jako posiadacz karty drukował wszelkie elektroniczne potwierdzenia, zasady gry, zasady dotyczące anulowań oraz metody płatności w celach bezpieczeństwa i ewidencjonowania, aby uniknąć wszelkiego rodzaju błędów administracyjnych i/lub nieporozumień, które mogą wynikać z relacji określonych tą umową oraz być w stanie wyżej wymienione sytuacje wskazać.

  3.11 Rozumiesz, że będziesz otrzymywał od Firmy komunikację w formie elektronicznej, opublikowaną na Stronie Internetowej i/lub wysyłaną drogą mailową. Wszelka komunikacja tego typu uznawana jest za "pisemną" oraz za przeczytaną w przeciągu 24 godzin od czasu, kiedy pojawiła się ona na Stronie Internetowej lub została przesłana drogą mailową.


  4.    Nieaktywne Konto:


  4.1 “Nieaktywne Konto” to Konto Użytkownika bez śladu zakupu zakładów przez okres 6 (sześciu) miesięcy bez przerwy.

  4.2 Jeśli twoje Konto Użytkownika jest nieaktywne przez 6 (sześć) miesięcy, lotto247 zastrzega sobie prawo do usunięcia 100% (stu procent) środków znajdujących się na koncie w danym momencie, co oznacza kredyty do gry, vouchery i wygrane.

  4.3 Jeśli po tym jak Twoje konto zostało uznane za nieaktywne, ponownie rozpoczniesz kupowanie zakładów, Firma uzna Twoje konto za "reaktywowane", ale nie jest zobowiązana oddać Ci utraconych funduszy. 

  5.    Zamknięcie Konta Użytkownika:


  5.1 Możesz zamknąć Konto Użytkownika kontaktując się z Biurem obsługi Klienta, używając danych kontaktowych dostępnych w sekcji “Kontakt” na Stronie Internetowej, telefonicznie lub mailowo. Wszelkie fundusze na Koncie Użytkownika zostaną zwrócone Użytkownikowi.

  5.2 Jeśli Konto Użytkownika zostanie zamknięte, jakiekolwiek uprzednie zobowiązania będą przez Ciebie respektowane.

  5.3 Użytkownik wyrażający chęć skorzystania z dostępnych na koncie funduszy znajdujących się na zamkniętym, zablokowanym lub wykluczonym koncie proszony jest o kontakt z Obsługą Klienta.

  5.4 W przypadku zamknięcia Konta Użytkownika ze względu na uzależnienie od hazardu lub oszustwo, użytkownik nie może otworzyć nowego Konta Użytkownika. Firma nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Użytkownikowi uda się otworzyć nowe Konto Użytkownika, ani za żadne inne pośrednie lub bezpośrednie szkody poniesione w wyniku założenia danego konta. Firma zastrzega sobie prawo do zamknięcia Konta Użytkownika otwartego niezgodnie z tym punktem regulaminu.


  6. Branie udziału w losowaniach lotto:


  6.1 Firma dokona zakupu Losów do Gry na twoje życzenie i w twoim imieniu; alternatywnie Firma zaakceptuje obstawiony zakład jeśli zastosujesz się do warunków tej Umowy.

  6.2 Opłaty pobierane będą zgodnie ze standardowym cenami, tak jak określono to na Stronie Głównej, Podstronie do Gry i Podstronie do dokonywania zapłaty.

  6.3 Firma zastrzega sobie prawo do podwyższenia cen bez uprzedzenia.

  6.4 Twoja metoda płatności zostanie wykorzystana albo natychmiast po potwierdzeniu Twojego zamówienia lub kiedy wybierzesz opcję zakupu kredytów do gry na Stronie Internetowej.

  6.5 Dla bezpieczeństwa transakcji używamy szyfrowania SSL. SSL (ang. Secure Sockets Layer) jest standardową technologią bezpieczeństwa służącą do tworzenia zaszyfrowanego połączenia pomiędzy serwisem internetowym, a przeglądarką. Połączenie to zapewnia, że wszystkie dane przekazane między serwerem, a wyszukiwarką pozostaną prywatne i nienaruszone.

  6.6 Los do Gry kupowany jest na twoją prośbę i/lub Zakład jest obstawiany przez ciebie zgodnie z zasadami i regulacjami traktującymi o transakcjach online i zapobieganiu oszustwom. W przypadku gdy oszukańcza aktywność ze strony Użytkownika, wpłynęła na Los do Gry kupiony w twoim imieniu lub Zakład obstawiony przez Ciebie, staną się one własnością Firmy, a wszelkie odniesione wygrane zostaną utracone i pozostaną całkowitą własnością Firmy. Wszelkie fundusze zdeponowane na Koncie Użytkownika są uznawane za opłatę na rzecz przyszłych Losów do Gry i w związku z tym NIE mogą zostać wypłacone. Dodatkowo, ŻADNE fundusze dodane do Konta Użytkownika w wyniku jakiejkolwiek oferty promocyjnej (w tym, ale nieograniczone do bonusu podwójnego depozytu, wygranych ad-hoc lub nagród lojalnościowe) lub w wyniku decyzji Lucky Enterprises, nie mogą być wypłacone przez Użytkownika.

  6.7 Twoją odpowiedzialnością jest upewnienie się, że podałeś Firmie poprawne instrukcje w celu zakupu Losów do Gry lub obstawiania Zakładów. Firma nie bierze żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, które mogą pojawić się w wyniku otrzymania przez nią błędnych instrukcji.

  6.8 Kiedy Los do Gry lub Zakład został przyjęty przez nasz serwer, nie może on zostać przez ciebie anulowany. Losy do Gry zakupione za pomocą Strony Internetowej oraz Zakłady obstawiane przez Ciebie są ważne od momentu, kiedy potwierdzenie takiej operacji pojawi się na twoim Koncie Użytkownika.

  6.9 Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zaginione lub opóźnione transakcje spowodowane awarią systemu komputerowego używanego przez Operatorów lub Podstawowego Operatora lub za jakiekolwiek inne problemy komunikacyjne lub komputerowe i/lub pomyłki lub/i opóźnienia, które mogą powstać podczas prowadzenia interesów Firmy.

  6.10 Zdajesz sobie sprawę z tego, że całkowita wolność od błędów, lub niedociągnięć jest niemożliwa do osiągnięcia, w przypadku oprogramowania komputerowego. Jeśli zauważysz, że oprogramowanie zawiera oczywisty błąd lub niedociągnięcie, zobowiązujesz się nie wykorzystać tego w żaden sposób. Co więcej, dowiadując się o takim błędzie lub niedociągnięciu powinieneś pisemnie poinformować o tym Firmę. Niezależnie od twojej wiedzy na temat istnienia takich błędów, Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne opłaty, które mogłyby być związane z awarią oprogramowania, administracyjną, awarią twardego dysku, błędami, trudnościami technicznymi lub działaniami Siły Wyższej.

  6.11 Firma nie ponosi odpowiedzialności za spóźnione poinformowanie jej o chęci udziału w konkretnym losowaniu. Odpowiedzialnością użytkownika jest upewnienie się, że zamówienia są składane na czas i że wiedzą o tym, kiedy upływa czas na zakup losów na losowania. Jeśli Użytkownik nie otrzyma potwierdzenia zamówienia drogą mailową (z jakiegokolwiek powodu) powinien lub zobowiązany jest sprawdzić (przed upływem czasu) swoją historię transakcji online i znaleźć tam potwierdzenia dokonania zakupu. Firma nie bierze odpowiedzialności za przypadek, gdy Twoje zamówienie zostało zgłoszone zbyt późno, aby wziąć udział w konkretnym losowaniu (“spóźnione zamówienie”), a Ty miałeś zwycięską kombinację liczb na to losowanie. W takim przypadku zakład zostałby automatycznie alokowany na kolejne losowanie, jeśli został zakupiony po upływie czasu na zakup losów.


  7.    Wygrane i Nagrody Pieniężne:

  7.1.1 Wypłaty wygranych / Nagród Pieniężnych zostaną dokonane najszybciej jak to tylko możliwe, choć mogą nastąpić opóźnienia wynikające z protokołu bezpieczeństwa Firmy, kiedy Firma jest w posiadaniu nagrody zgodnie z tą Umową.

  7.1.2 Firma zachowuje się jako menadżer grupy przy odbiorze Nagród Pieniężnych. Nagrody te powinny być wypłacone Zwycięzcy, po pomniejszeniu ich o jakiekolwiek odsetki, w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od otrzymania danej nagrody pieniężnej od loterii, loterii fantowej lub odpowiedniej firmy zarządzającej ryzykiem.

  7.1.3 Poza określonymi w inny sposób wypłatami Nagród wynikających z ubezpieczeń, wszystkie Wygrane zostaną wpłacone bezpośrednio na wybrane przez Użytkownika konto bankowe, w wybranej przez niego walucie spośród funtów, dolarów lub euro po zdecydowaniu się przez nich na  opcję wypłaty gotówkowej i przesłaniu wszelkich wymaganych danych. W pewnych przypadkach mogą zostać wynegocjowane specjalne ustalenia. Minimalna kwota wypłaty to €10.00, a na wypłaty powyżej tej wartości nie jest nakładana opłata.

  7.2 Wygrane / Nagrody Pieniężne wynikające ze zdobycia Nagrody Pierwszego Stopnia (Jackpotu) lub Nagród Drugiego Stopnia -

  7.2.1 Firma zastrzega sobie prawo do wypłaty Wygranych / Nagród Pieniężnych na zasadzie rocznych wypłat przez rozsądny okres.

  7.2.2 Zdobywcy jackpotu wygranego dzięki ubezpieczonym losom lotto247, kiedy to konieczne, podzielą się swoimi wygranymi proporcjonalnie ze Zwycięzcami Narodowych Loterii.

  7.2.3 Wszyscy zdobywcy nagród w kategorii nagrody B (jackpot drugiego stopnia) otrzymają wypłaty w wysokości określonej na konkretnej Stronie Loterii.

  7.3 Ostateczna decyzja -

  7.3.1 W przypadku niezgodności pomiędzy wynikami na twoim urządzeniu, a tymi na serwerze Firmy, wyniki opublikowane przez oficjalne loterie stanowe mają decydujące znaczenie.

  7.3.2 Firma stosuje takie samie zasady dla „wszystkich” ubezpieczonych losów, niezależnie od stopnia nagrody, dotyczące wypłacania nagród za losy, UMNIEJSZONE o procent nagrody taki jaki nakłada loteria, aby Gracz był w podobnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazłby się, gdyby zagrał w konkretną loterię.

   

  8.    Wysyłka, Zmiany, Zwroty Pieniędzy i Anulowania:


  8.1 Wysyłka-

  8.1.1 Losy kupowane są na twoją prośbę i możesz je wybrać na podstronie do gry na naszej Stronie Internetowej; możesz również rozpocząć zakup swoich losów od ustalonej daty w przyszłości określonej przez Ciebie na podstronie do gry. Nie możemy przyjmować zleceń na losowania po upływie czasu na zakup losów. Strona Internetowa automatycznie zmienia losowanie na kolejne dostępne po upłynięciu czasu na zakup losów. Wysłanie "potwierdzenia zamówień" następuje natychmiast. Email zostaje wysłany na określony adres mailowy i Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z braku działania ze strony dostawcy, usług internetowych Użytkownika lub jakichkolwiek błędów technicznych i/lub pomyłek i/lub opóźnień.

  8.2 Anulowanie zamówienia, jeśli zmienisz zdanie-

  8.1 Rozważymy możliwość anulowania Twojego zamówienia lub wymiany dokonanego zakupu na kredyty do gry lub vouchery w następujących przypadkach:

  a. Twoje zamówienie jest uczciwe (nie-oszukańcze) i

  b. Zakłady nie zostały jeszcze zakupione (nie została dokonana opłata).

  8.2 W zależności od oceny istnienia tych okoliczności, anulujemy zakłady, jeśli zostaniemy o to poproszeni z wystarczającym wyprzedzeniem. Proszę pamiętać, że zlecenia na zakłady wysyłane są  w ciągu dnia i kiedy zamówienie zostało w pełni zaakceptowane nie możemy go anulować. Aby poprosić o anulowanie zakładów, należy wysłać email na adres [email protected]

  8.3 Zwroty pieniędzy

  8.3.1 Firma umożliwi i dokona zwrotu pieniędzy w następujących przypadkach -

  a. Zostałeś obciążony finansowo w wyniku pomyłki i możesz to udowodnić:-

  b. Prośba o zwrot pieniędzy musi zostać wysłana na adres: [email protected] w ciągu 30 dni od momentu, kiedy zostałeś omyłkowo obciążony daną sumą.

  8.3.2 Jeśli Firma otrzymała twoją prośbę o zwrot pieniędzy, zostanie ona rozważona, a Ty zostaniesz poinformowany o powodzeniu lub niepowodzeniu takiej prośby w przeciągu 72 godzin od jej otrzymania. Ta decyzja będzie ostateczna i wiążąca.

  8.4 Zmiany-

  8.4.1 Firma nie może zmienić dokonanych zamówień. Firma może jedynie anulować zamówienie lub wymienić wydaną kwotę na kredyty do gry lub vouchery (Proszę zapoznać się z treścią ii powyżej).


  9. Dodatkowe specjalne ustalenia dotyczące Ubezpieczonych Nagród


  9.1 Firma posiada i zastrzega sobie prawo do korzystania z usług Ubezpieczycieli. W związku z tym Firma podpisała kontrakt z Ubezpieczycielami, którego warunki mogą wymagać od Zwycięzcy podpisanie dokumentu potwierdzającego otrzymanie nagrody i tym podobnych w czasie określonym jako warunek wypłaty nagrody za jakikolwiek Ubezpieczony Zwycięski Zakład. Firma lub Ubezpieczyciel poinformuje cię o takich warunkach i o wymaganych terminach, po tym jak otrzymasz wiadomość, że zgodnie z treścią tej Umowy i ustaleń dotyczących ubezpieczeń wygrałeś dzięki Ubezpieczonemu Zwycięskiemu Zakładowi. Umownie określony okres nie powinien być dłuższy niż 30 dni od momentu poinformowania cię o posiadaniu Zwycięskiego Ubezpieczonego Zakładu.


  9.2 Niniejszym zgadzasz się bez zastrzeżeń:


  9.2.1 , że Firma może podać Ubezpieczycielom twoje dane osobowe oraz, że Ubezpieczyciele, lub ich przedstawiciele mogą skontaktować się z tobą, aby umożliwić wypłacenie nagrody za Ubezpieczony Zwycięski Zakład;


  9.5 , że jeśli będzie wymagane to przez Ubezpieczyciela, dostarczysz Ubezpieczycielowi lub Firmie dowód potwierdzający miejsce zamieszkania (dla przykładu za pomocą wyciągu bankowego lub rachunku), skan twojego paszportu lub prawa jazdy oraz twoje dane bankowe razem z potwierdzającym je dokumentem w celu wypłacenia wygranej za Ubezpieczony Zwycięski Los;


  9.3.2 podpisać potwierdzenie otrzymania nagrody wymagane przez Ubezpieczycieli jako warunek zapłaty, jeśli wygrasz za pomocą Ubezpieczonego Zwycięskiego Zakładu;


  9.3.3 , że zastosujesz się do warunków określonych przez Ubezpieczycieli i dostarczysz dokumenty wymagane przez Ubezpieczycieli jako warunek wypłaty wygranej za Ubezpieczony Zwycięski Zakład w określonym przez Ubezpieczycieli czasie;


  9.3.4 , że Ubezpieczyciel może zmniejszyć sumę wypłaty za Ubezpieczony Zwycięski Los przed przekazaniem jej tobie o (a) rozsądne koszty i wydatki poniesione przez Ubezpieczyciela w związku z wypłatą nagrody za Ubezpieczony Zwycięski Zakład (w tym podróż, zakwaterowanie, opłaty bankowe oraz inne koszty poniesione w twoim imieniu podczas organizowania wypłaty twojej nagrody za Zwycięski Ubezpieczony Zakład i koszty transakcji związane z przekazem pieniężnym Ubezpieczonego Zwycięskiego Zakładu); oraz (b) wszelkie podatki, które muszą zostać odprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem; oraz że ani Firma, ani Ubezpieczyciel nie bierze odpowiedzialności za łączną kwotę takich opłat;


  9.3.5 , że wygrana za Ubezpieczone Zwycięskie Losy zostanie wypłacona w euro i że ani Ubezpieczyciel, ani Firma nie weźmie odpowiedzialności za pokrycie kosztów wynikających z wymiany walut lub innych strat.


  9.5 Firma wypłaci wygraną należną za Zwycięski Ubezpieczony Zakład w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania jej od Ubezpieczycieli; alternatywnie jeśli, Ubezpieczyciele wypłacą ci ją bezpośrednio, zwolnisz Firmę z obowiązku wypłacenia nagrody za Zwycięski Ubezpieczony Zakład; niemniej jednak, Firma nie ponosi odpowiedzialności za wypłatę wygranej za Zwycięski Ubezpieczony Zakład, jeśli Ubezpieczyciele nie będą w stanie dokonać wypłaty lub odmówią wypłacenia nagrody za Zwycięski Ubezpieczony Zakład Firmie lub tobie.


  9.6 Ani Firma, ani Ubezpieczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za wypłacenie ci nagrody za Zwycięski Ubezpieczony Zakład lub jakiejkolwiek kwoty, jeśli otrzymanie jej byłoby dla ciebie nielegalne, jeśli jesteś Wykluczoną Osobą lub jeśli Ubezpieczyciel nie jest zadowolony z wypełnienia przez ciebie warunków postawionych przez niego w celu wypłaty wygranej za Zwycięski Ubezpieczony Zakład.


  10. WYGRANE W LOTTO ZA OBSTAWIONE ZAKŁADY


  Następujące zestawienie przedstawia przegląd Klas oferowanych w Każdej Kategorii Nagrody:


  Ubezpieczona Gra Lotto Podstawowa Loteria Podstawowy Operator Loterii Klasy w Kategorii Nagrody A (główny Jackpot) Klasy w Kategorii Nagrody B (nie-główny jackpot) Klasy w Kategorii Nagrody C (Nie-Jackpot)

  EuroMillones Euromillones LAE 1 2 – 3 4 – 13

  EuroJackpot Eurojackpot DLTB 1 2 – 3 4 – 12

  MegaMillions Mega Millions MUSL 1 2 3 – 9

  PowerBall Powerball MUSL 1 2 3 – 9

  German Lotto Lotto 6 aus 49 DLTB 1 2 3 – 8  Mega-Sena Mega-Sena Caixa 1 - 2 – 3

  SuperEnalotto Super Ena lotto Sisal 1 2 3 – 6

  SuperEnaMax* (Zastosowanie mają warunki specjalne – zobacz poniżej) Super Ena lotto Sisal 1-2 3 4-7

  Spanish Daily Bonolotto LAE 1-2 3 4-10

  El Gordo Primitiva El Gordo de la Primitiva LAE 1 2 3 – 9

  French Lotto Loto FDJ 1 2 3 – 6

  Oz Lotto Oz Lotto NSW 1 2 3 – 7

  Oz Powerball Powerball NSW 1 2 3 – 8


  10.1 WYGRANE W KATEGORII NAGRODY A

  10.1.1 Wygrana wypłacana za każdy Zakład w Kategorii Nagrody A (jak zdefiniowano w tabelce), będzie zależała od liczby Podstawowych Zwycięskich Losów Loterii w tej Kategorii Nagrody, liczby Ubezpieczonych Zwycięskich Losów w danej Kategorii Nagrody, Nagroda wypłacana przez Podstawowego Operatora Loterii za każdy Podstawowy Zwycięski Los Lotto w danej Kategorii Nagrody, tak samo jak, Podstawowy Jackpot Loteryjny w Kategorii Nagrody.

  10.1.2 Wygrane w Kategorii Nagrody A są wyliczane w oparciu o kwotę łącznej wygranej opublikowaną przez Podstawowego Operatora Loteryjnego oraz podziałem w Kategorii Nagrody Jackpot lub w oparciu o jackpot publikowany na stronie Podstawowego Operatora Loterii za tę Kategorię Nagrody w odpowiednim losowaniu Podstawowej Loterii.

  10.2 TYLKO JEDEN UBEZPIECZONY ZWYCIĘSKI ZAKŁAD W KATEGORII NAGRODY A

  10.2.1 Jeśli w Kategorii Nagrody A jest tylko jeden Ubezpieczony Zwycięski Zakład, wypłacane Wygrane za Zwycięski Zakład wyliczane są w następujący sposób:

  Wygrane =           Podstawowy Jackpot Loteryjny w Kategorii Nagrody A

  Liczba Zwycięskich Ubezpieczonych Losów Loteryjnych Jackpot w Kategorii Nagrody A + 1

  Przykład 1: Jest tylko jeden Ubezpieczony Zwycięski Zakład w Kategorii Nagrody A i żaden Podstawowy Zwycięski Los Loterii nie został ogłoszony przez Podstawowego Operatora Loteryjnego w Kategorii Nagrody A odnoszącej się do Podstawowego Loteryjnego Jackpotu w Kategorii Nagrody A w wysokości 90,000,000.00 EUR. Wygrane wypłacane za jeden Ubezpieczony Zwycięski Los wynoszą 90,000,000.00 EUR.

  Przykład 2: Jest tylko jeden Zwycięski Ubezpieczony Zakład w Kategorii Nagrody A oraz dwa Podstawowe Losy Loteryjne Wygrywające Jackpot zostały ogłoszone przez Podstawowego Operatora Loteryjnego w Kategorii Nagrody A w związku z Jackpotem Podstawowej Loterii w Kategorii Nagrody A w wysokości 90,000,000.00 EUR. Wygrana wypłacana w związku z jednym Ubezpieczonym Zwycięskim Zakładem wyniesie 30,000,000.00 EUR.

  10.3 WIĘCEJ NIŻ JEDEN UBEZPIECZONY ZWYCIĘSKI ZAKŁAD W KATEGORII NAGRODY A

  10.3.1 Jeśli istnieje więcej niż jeden Ubezpieczony Zwycięski Zakład w Kategorii Nagrody A, Wygrane wypłacane za Ubezpieczone Zwycięskie Zakłady w Kategorii Nagrody A wyliczane są na podstawie “Modelu podziału”, składającego się z trzech punktów.

  1. Wyliczenia liczby zakładów:

  Liczba zakładów = Liczby Podstawowych Zwycięskich Zakładów Loteryjnych w tej Kategorii Nagrody + liczbę Ubezpieczonych Zwycięskich Zakładów w tej Kategorii Nagrody

  2. Wyliczenie Wielkości każdego udziału:

  Wielkość 1 udziału = Podstawowy Jackpot Loteryjny w tej Kategorii Nagrody / Liczba udziałów

  3. Przydział Wygranych:

  1 udział za Ubezpieczony Zwycięski Zakład w danej Kategorii Nagrody

  Przykład 3:  W kategorii Nagrody A są dwa Ubezpieczone Zwycięskie Zakłady i jeden Podstawowy Zwycięski Los Loterii Wygrywający Jackpot został ogłoszony przez Podstawowego Operatora Loteryjnego w Kategorii Nagrody A za Podstawowy Jackpot Loteryjny w Kategorii Nagrody A, czyli  90,000,000.00 EUR. Wypłacone zostaną trzy udziały w wielkości 30,000,000.00 EUR każdy. Wygrane wypłacane za każdy Ubezpieczony Zwycięski Zakład w Kategorii Nagrody A wyniosą 30,000,000.00 EUR.

  10.4 WYGRANE W KATEGORII NAGRODY B

  10.4.1 Wygrane wypłacane za każdy Ubezpieczony Zwycięski Zakład w Kategorii Nagrody B będą zależne od liczby Podstawowych Zwycięskich Losów Loterii w tej Kategorii Nagrody, liczby Ubezpieczonych Zwycięskich Zakładów w tej Kategorii Nagrody, wypłaconej Nagrody przez Podstawowego Operatora Loteryjnego za Zwycięskie Podstawowe Losy Loteryjne w tej Kategorii Nagrody tak samo jak za Podstawowy Loteryjny Jackpot w tej Kategorii Nagrody.

  10.4.2 Ubezpieczyciel wypłaca Wygrane w Kategorii Nagrody B na podstawie całkowitej sumy nagrody opublikowanej przez Podstawowego Operatora Loterii tak samo jak podział Kategorii Nagrody Jackpot lub na podstawie jackpotu publikowanego na Stronie Internetowej Podstawowego Operatora Loteryjnego za tę Kategorię Nagrody na odpowiednie losowanie Loterii Podstawowej.

  10.5 TYLKO JEDEN UBEZPIECZONY ZWYCIĘSKI ZAKŁAD W KATEGORII NAGRODY B

  10.5.1 Jeśli w Kategorii Nagrody B jest tylko jeden Zwycięski Ubezpieczony Zakład, Wygrane wypłacane za Zwycięski Ubezpieczony Los wyliczane są jako:

  Wygrane = Podstawowy Jackpot Loterii w Kategorii Nagrody B / (Podstawowy Zwycięski Los wygrywający Jackpot w Kategorii Nagrody B + 1 )

  Przykład 1: W Kategorii Nagrody B jest tylko jeden Ubezpieczony Zwycięski Zakład i żaden Zwycięski Podstawowy Los nie został ogłoszony przez Podstawowego Operatora Loterii w Kategorii Nagrody B za Podstawowy Jackpot Loterii w Kategorii Nagrody B czyli 9,000,000.00 EUR. Wygrane wypłacane za jeden Ubezpieczony Zwycięski Zakład wyniosą 9,000,000.00 EUR.

  Przykład 2: W Kategorii Nagrody B jest tylko jeden Zwycięski Ubezpieczony Zakład oraz dwa Podstawowe Zwycięskie Losy Loteryjne Wygrywające Jackpot zostały ogłoszone przez Podstawowego Operatora Loteryjnego w Kategorii Nagrody B za Podstawowy Jackpot Loteryjny w Kategorii Nagrody B czyli 9,000,000.00 EUR. Wygrane wypłacane są za jeden Ubezpieczony Zwycięski Zakład w wysokości 3,000,000.00 EUR.

  10.6 WIĘCEJ NIŻ JEDEN UBEZPIECZONY ZWYCIĘSKI ZAKŁAD W KATEGORII NAGRODY B

  10.6.1 Jeśli w kategorii Nagrody B jest więcej niż jeden Zwycięski Ubezpieczony Zakład, Wygrane wypłacane za te Zwycięskie Ubezpieczone Zakłady wyliczane są na podstawie Modelu Podziału, składającego się z trzech kroków:

  1. Wyliczanie liczby udziałów:

  Liczba udziałów = Liczba Podstawowych Zwycięskich Losów Loterii w Kategorii Nagrody + Liczba Ubezpieczonych Zwycięskich Zakładów w Kategorii Nagrody

  2. Wyliczenie Rozmiaru każdego udziału:

  Rozmiar 1 udziału = Podstawowy Jackpot Loterii / Liczba udziałów

  3. Podział Wygranych:

  1 udział za Ubezpieczony Zwycięski Zakład w tej Kategorii Nagrody

  Przykład 3: W Kategorii B są dwa Zwycięskie Ubezpieczone Zakłady oraz jeden Podstawowy Zwycięski Los Loteryjny został ogłoszony przez Podstawowego Operatora Loterii w Kategorii Nagrody B w związku z Podstawowym Jackpotem Loteryjnym w Kategorii Nagrody B o wysokości 3,000,000.00 EUR. Oznacza to trzy wypłacalne części w wysokości 1,000,000 EUR każdy. Wygrane wypłacane za każdy Ubezpieczony Zwycięski Zakład w tej Kategorii Nagrody wynoszą 1,000,000.00 EUR.

  10.7 WYGRANE W KATEGORII NAGRODY C

  10.7.1 Wygrane wypłacane za każdy Ubezpieczony Zwycięski Los w Kategorii Nagrody C, dla przykładu za Klasę 4 w EuroMilliones, będą wynosić kwotę Nagrody ogłoszoną przez Podstawowego Operatora Loteryjnego za Podstawowy Zwycięski Los Loteryjny w odpowiedniej Kategorii Nagrody.

  10.7.2 Jeśli Podstawowy Operator Loteryjny nie ogłosił Nagrody w odpowiedniej Kategorii dla określonego losowania Podstawowej Loterii, Wygrane wypłacane za każdy Ubezpieczony Zwycięski Zakład w tej Klasie będą kalkulowane na podstawie łącznej kwoty płaconej za konkretne losowanie Podstawowej Loterii ogłoszone przez Podstawowego Operatora Loteryjnego w alokowanej Klasie wygranej.

  10.8 PRZY WYPŁACIE WYGRANYCH MEGAMILLIONS I POWERBALL za Losowania MUSL Mega Millions i Powerball, Zwycięzcy zostanie wypłacona kwota: (a) 60% Wygranych w Kategorii Nagrody A zgodnie z tym, że MUSL wypłaca jedynie 60% kwoty wygranej w Kategorii Nagrody A, jeśli My lub Ubezpieczyciel postanowimy wypłacić taką wygraną w postaci jednorazowej wypłaty, a nie corocznych rat wypłacanych przez 30 lat (“Kwota Jednorazowej Wypłaty”); MINUS (b) odsetek Kwoty Jednorazowej Wypłaty, aby dać Zwycięzcy podobną pozycję ekonomiczną jak gdyby grał w Podstawową Loterię jako nie-rezydent Stanów Zjednoczonych w jednym ze stanów, w którym zwycięski los został zakupiony przez Nas, Ubezpieczyciela lub naszych przedstawicieli.

  10.9 WYPŁATA NAGRÓD SUPERENAMAX: SuperEnaMax jest naśladowczą loterią, w której Wygrane niekoniecznie zgadzają się z liczbami wylosowanymi w Loterii Podstawowej oraz Wygrane są zawsze ubezpieczone przez Nas u Ubezpieczyciela. Wygrane zostaną wypłacone w rocznych wypłatach przez 39 lat lub, jeśli tak zdecydujemy, w formie jednorazowej wypłaty po pomniejszeniu jej o wszelkie podatki nałożone w jakiejkolwiek jurysdykcji. Decyzja o tym, czy dokonamy wypłaty jednorazowej należy do Nas.

  10.10 SPECJALNE JACKPOTY Odnośnie wszystkich gier Lucky Enterprises B.V. może ogłosić specjalne jackpoty/specjalny jackpot wedle swojego uznania i po ustaleniu z Ubezpieczycielem lub Grupą Ubezpieczyciela. Lucky Enterprises B.V. może wedle uznania podnieść ceny zakładów do gry o ten Specjalny Jackpot. Kiedy zostanie ogłoszony Specjalny Jackpot, wysokość specjalnego jackpotu zastąpi jackpot Loterii Podstawowej w Kategorii Nagrody A. Zakłady na Specjalny Jackpot będą ubezpieczone przez Ubezpieczyciela lub Grupę Ubezpieczyciela, a wypłata nagród za Specjalny Jackpot zostanie przeprowadzona zgodnie z normalnymi zasadami wypłaty. Zwycięzcy Nagrody Kategorii A podzielą się wygraną w zależności od liczby zwycięskich zakładów złożonych u Ubezpieczyciela lub Grupy Ubezpieczyciela na konkretną grę.

  11 Instytucja Finansowa:


  11.1 Firma nie jest Instytucją Finansową i związku z tym od środków wpłacanych na Konto Użytkownika nie są naliczane żadnego rodzaju odsetki.

  11.2  Firma nie doradza w sprawach podatkowych i/lub prawnych. Użytkownicy, którzy chcą uzyskać tego typu porady powinni skontaktować się z odpowiednimi doradcami.


  12. Opodatkowanie:


  12.1 Zwycięzcy powinni pamiętać, że jeśli Wygrane (niezależnie od tego czy ubezpieczone czy nie) są opodatkowane w kraju pochodzenia loterii, zostaną one odprowadzone przez Operatora, Ubezpieczyciela lub Nas przed wypłacaniem Ci pieniędzy. W związku z tym wypłata Firmy na rzecz Użytkownika będzie pomniejszona o takie podatki I jakiekolwiek inne opłaty lub podatki, które Operator, Ubezpieczyciel lub My musimy zatrzymać, potrącić lub lub przekazać organom podatkowym (w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wymaga tego Wygrana). Zwycięzcy powinni wiedzieć i niniejszym są informowani, że wcześniej wspomniane opłaty niekoniecznie oznaczają brak innych zobowiązań podatkowych w jurysdykcji Zwycięzcy oraz że Zwycięzca ponosi pełną odpowiedzialność za opłacenie takich podatków. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za opłacenie kwoty należnej za jakiekolwiek podatki lub inne opłaty pobierane przez organy podatkowe jakiejkolwiek jurysdykcji od Wygranych.


  13 Własność Intelektualna:


  13.1 Zdajesz sobie sprawę i zgadzasz się, że wszelkie prawa, tytuł i przychody wynikające z Własności Intelektualnej są naszą niepodważalną własnością. Jakikolwiek użytek Własności Intelektualnej bez naszej pisemnej zgody jest zabroniony. Zgadzasz się nie (oraz zgadzasz się ani nie pomagać, ani ułatwiać tego stronie trzeciej) kopiować, reprodukować, transmitować, publikować, pokazywać, rozpowszechniać, używać handlowo lub naruszać Własność Intelektualną w jakikolwiek sposób.

  13.2 Zdajesz sobie sprawę i zgadzasz się, że materiały i treści zawarte na Stronie Internetowej są przeznaczone do użytku prywatnego, a nie publicznego. Jakiekolwiek używanie takich materiałów i treści jest surowo wzbronione.

  13.3 Niniejszym przyznajemy Ci licencję na korzystanie z Oprogramowania tylko i wyłącznie w celach użytkowych, zgodnie z tymi Warunkami Ogólnymi. Wszystkie prawa do Oprogramowania są Zastrzeżone i możesz korzystać z Oprogramowania tylko w sposób, w jaki jesteś do tego upoważniony.


  14 Wyłączenie odpowiedzialności:


  14.1 Firma oraz powiązane marki działają niezależnie od Operatorów i Podstawowych Operatorów Loteryjnych.

  14.2 Wszystkie kwoty na stronie w odniesieniu do ‘Powerball’ i ‘Mega-Millions’ multi-state lotteries (MUSL) na odpowiedniej podstronie Firmy pokazane są o takiej samej wartości jak łączna wartość rocznych wypłat MUSL.  Nagrody w postaci Jackpotów za te dwie loterie będą wypłacane przez Firmę w wysokości aktualnej wartości gotówkowej łącznej wypłaty rocznej w momencie wygranej.

  14.3  Wszelkie dane traktowane są jako poufne i nie zostaną sprzedane stronom trzecim, chyba że Użytkownicy zgodzą się na wykorzystywanie ich tożsamości i danych dla przyszłych celów marketingowych.

  14.4 Firma nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą zostać odniesione przez Użytkownika w wyniku przechwycenia lub nieprawidłowego użycia jakichkolwiek informacji przesyłanych drogą internetową.

  14.5 Firma zastrzega sobie prawo, w każdym momencie, do rozwiązania jakiegokolwiek sporu wedle własnego uznania, zgodnie z zasadą słuszności.

  14.6 Firma ani nie reprezentuje, ani nie gwarantuje, ani bezpośrednio ani pośrednio, prawa Użytkownika do korzystania z Serwisu. Co więcej, pracownicy Firmy, osoby pracujące na licencji Firmy, dystrybutorzy, sprzedawcy, afilianci, filie, agencje reklamowe i marketingowe, partnerzy medialni, agenci lub detaliści nie są upoważnieni do podejmowania takich decyzji. Użytkownik nie powinien korzystać z Serwisu, otwierać, używać raz lub wielokrotnie Konta Użytkownika, wchodzić na Stronę Internetową, ani akceptować Wygranych / Nagród Pieniężnych, jeśli Użytkownik nie rozumie w pełni, nie zgadza się, nie chce stać się częścią ani przystać w pełni na zasady Firmy zawarte w tym dokumencie, które od czasu do czasu mogą ulegać zmianie.

  vii    Firma nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i/lub uszczerbki i/lub koszty Użytkownika i/lub strony trzeciej spowodowane pośrednio i bezpośrednio przez Użytkownika związane z:

  14.6.1  zasilaniem środkami Konta Użytkownika za pomocą karty lub konta strony trzeciej;

  14.6.2 prośbą wypłaty z Konta Użytkownika na konto strony trzeciej;

  14.6.3 podaniem niepoprawnych danych konta osobistego przy dokonywaniu wypłaty z Konta Użytkownika;

  14.6.4 udostępnieniem stronom trzecim Konta Użytkownika, aby dokonać depozytów lub wypłat z Konta Użytkownika.

  14.7 Wchodzenie na Stronę Internetową i korzystanie przez użytkownika z Serwisu jest odpowiedzialnością Użytkownika.

  14.8 Firma w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub/i uszczerbki Użytkownika i/lub stron trzecich spowodowanych pośrednio i/lub bezpośrednio w związku z jakimikolwiek:

  14.8.1 błędami, błędami w druku, błędami w interpretacji, przesłyszeniami, nieporozumieniami wynikającymi z lektury, błędami w tłumaczeniach, błędami w pisowni, błędami w czytaniu, błędami transakcji, błędami technicznymi, zagrożeniami technicznymi, błędami przy rejestracji, błędami przy wyświetlaniu, anulowaniami z jakiegokolwiek powodu, Siłą Wyższą i/lub podobnymi wydarzeniami;

  14.8.2 naruszeniem tej Umowy;

  14.8.3 spisków i/lub nielegalnych aktów;

  14.8.4 porad otrzymanych od Firmy;

  14.8.5 awarii centralnego system komputerowego Firmy lub jakiejkolwiek jego części; opóźnienia, straty, błędu lub pominięcia wynikające z problemów telekomunikacyjnych lub innego systemu przekazu danych; i/lub

  14.8.6 ryzyka finansowej i straty, w tym, ale nieograniczone do różnic wynikających z wymiany walut.

  14.9 Użytkownik rozumie, że Usługi oferowane na Stronie Internetowej służą celom rozrywkowym. Użytkownik nie musi korzystać z Serwisów, a jeśli Użytkownik zdecyduje się na to, jest to jego decyzja, wedle własnego życzenia i na własne ryzyko. Zainteresowanie Użytkownika Usługami oraz Stroną Internetową jest natury prywatnej, a nie zawodowej. Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej do użytku własnego w celach rozrywkowych. Wszelkie wizyty na stronie w innym celu, dostęp, korzystanie raz lub kilkakrotnie z Usług i/lub Strony Internetowej przez Użytkownika jest zabroniony.

  14.10  Ta Umowa / Te Warunki Ogólne stanowi/ą całość ustaleń i porozumień między Firmą, a Użytkownikiem.

  14.11 Nadrzędność angielskiej wersji Warunków Ogólnych:

  14.11.1 Pamiętaj, że w tej chwili czytasz wersję Warunków Ogólnych z 2017 roku, ważną od 11 stycznia 2017.

  14.11.2 Firma posiada oficjalny tekst Warunków Ogólnych w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek niezgodności między wersją angielską, a innymi wersjami językowymi, wersja angielska przeważa w określeniu charakteru, zamiaru i znaczenia tych Warunków Ogólnych.

  14.11.3 W przypadku języków innych niż angielski, Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niepoprawne lub niedokładne tłumaczenia pojawiające się w Warunkach Ogólnych ani za żadne szkody odniesione przez Użytkownika w związku z błędami w tłumaczeniach.

  14.12 Właściciel Konta rozumie, że Firma zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia którejkolwiek ze swoich Usług w dowolnym momencie i/lub poprawienia niniejszych Warunków Ogólnych w dowolnym momencie. Twoje korzystanie z Serwisów po wprowadzeniu takich zmian oznacza zaakceptowanie przez Ciebie poprawionych Warunków Ogólnych.

  14.13 Zdajesz sobie sprawę, że niepowodzenie w zastosowaniu się do tej Umowy może zaowocować dyskwalifikacją, zawieszeniem i/lub usunięciem Konta Użytkownika, utraceniem funduszy i/lub postępowaniem sądowym.

  14.14 Firma uważa, że Warunki Ogólne są uczciwe. Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej tej lub jakiejkolwiek innej części naszego serwisu, skontaktuj się z działem Obsługi Klienta. Proszę pamiętać, że wszelka korespondencja i rozmowy telefonicznej mogą zostać nagrane.

  14.15 Te Warunki Ogólne są przeznaczone dla ciebie i nie możesz ich oddać komuś innemu, przekazać lub udzielać podlicencji poza sytuacjami, kiedy została ci udzielona uprzednia pisemna zgoda. Zastrzegamy sobie prawo przypisania, przekazania lub delegowania wszelkich praw i obowiązków stronie trzeciej, bez informowania cię o tym.

  14.16 W przypadku zmiany kontroli, fuzji, zakupu lub sprzedaży własności Firmy, twoje Konto Użytkownika i powiązane z nimi dane mogą być częścią własności przekazanej osobie kupującej lub przejmującej. W takim przypadku zostałbyś o tym poinformowany drogą mailową lub na Stronie Internetowej pojawiłoby się ogłoszenie tłumaczące ci twoje możliwości, jeśli chodzi o przeniesienie twojego Konta Użytkownika.

  14.17 Ta Umowa jest zgodna z prawem angielskim i powinna być interpretowana w jego świetle.

  Warunki ogólne

  Polityka prywatności

  2020 © Copyright Lucky Enterprises. Wszelkie prawa zastrzeżone.


  This website is owned and operated by Secure View Services Limited, of 3rd Floor, Methonis Tower 73, Archbishop Makarios Avenue, 2082, Nicosia, Cyprus.